Vil du ta grunnskolelærerutdanning?

Vi har grunnskolelærerutdanning.


Med grunnskolelærerutdanning er du kvalifisert til å jobbe i skolen med formidling av kunnskap til barn og unge. 

Vår grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn kvalifiserer for arbeid i barne- og mellomtrinnet i grunnskolen.  Vår grunnskolelærerutdanning fra 5. til 10. trinn kvalifiserer for arbeid i mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen.

Vi tilbyr følgende studier: