Vil du ta lektorutdanning?

Illustrasjon lektorutdanninger. Foto.

Lektoryrket gir deg mulighet til å jobbe med de fagene du synes er aller mest spennende, samtidig som du får lede og utvikle andre. Lektorutdanningen gir deg en sikker jobb og et spennende arbeidsliv. Det er stor etterspørsel etter lektorer ved videregående skoler og utdanningen gir deg en sikker jobb hvor du vil i landet.


Hos oss har lektorutdanninger en viktig plass. Vi tilbyr følgende lektorutdanninger:

Lektorutdanning i historie

Vår lektorutdanning i historie er et tilbud til studenter som ønsker å bli lærer med solid faglig fordypning i historie og god pedagogisk grunnutdanning.  Lektorutdanningen er et forskningsbasert heltidsstudium hvor du tar master i historiefaget og norsk som undervisningsfag 2. Studiet er femårig og har et omfang på 300 studiepoeng. Tilbudet er rettet mot læreryrket og kvalifiserer til stilling som lektor på 8. – 13. trinn i skolen.

Les mer om lektorutdanning i historie.

Lektorutdanning i norsk

Vår lektorutdanning i norsk er et studietilbud til studenter som ønsker å utdanne seg til lektor på ungdomstrinnet og i videregående skole for å undervise i norsk og historie. Lektorprogrammet er en femårig forskningsbasert profesjonsutdanning. Studiet er et heltidsstudium med et omfang på 300 studiepoeng. Tilbudet er i sin helhet rettet mot læreryrket med fokus på 8.-13. trinn og kvalifiserer til stilling som lektor.

Les mer om lektorutdanning i norsk.

Lektorutdanning i realfag og teknologi

Lektorutdanning i realfag er et tilbud til studenter som ønsker å bli lektor med solid faglig fordypning i matematikk og fysikk. Studiet er en femårig forskningsbasert profesjonsutdanning. Det er et heltidsstudium med et omfang på 300 studiepoeng. Du tar en mastergrad i matematikk eller fysikk. Utdanningen omfatter også 100 dagers praksis.

Les mer om lektorutdanning i realfag og teknologi.