Videreutdanning for lærere

Er du lærer og ønsker videreutdanning? Vi har tilbud for deg.


Hvilke videreutdanninger kan du ta?

Vi har en rekke videreutdanningstilbud for lærere. De fleste er samlingsbaserte deltidsstudier som gjør at du kan utdanne deg mens du fremdeles er i jobb.