Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Nyere forskning underbygger viktigheten av høy kvalitet i barnehager for å sikre barns trivsel og utvikling. Studiet gir deg inngående kunnskap om nyere teori og forskning om barnehagen som omsorgs-, leke,- og læringsarena, samt kunnskap og kompetanse til å lede prosjektarbeid med barn og pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette lærer du på studiet

Studiet tar sikte på å dyktiggjøre barnehagelærere i arbeidet med å fremme inkluderende, bærekraftige og demokratiske omsorgs-, leke- og læringsmiljøer for barn. Studiet omhandler temaer som anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning i barnehagen og temaer innenfor pedagogisk ledelse relevant for å begrunne, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid i barnehagen.

Innhold i studiet:

  • Ledelse av pedagogiske prosesser med barn
  • Inkluderende leke-, omsorgs- og læringsarenaer
  • Barnehagens læringsressurser, rom og materialitet
  • Danning, medvirkning og demokrati 
  • Barn i gruppe - vennskap og relasjoner
  • Ledelse av barnehage som lærende organisasjon
  • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen  
  • Pedagogisk dokumentasjon som arbeidsredskap for å fremme barns lek, læring og danning
  • Ulike tilnærminger til kvalitet i barnehagen

Studentene skal gjennomføre et selvstendig utviklingsarbeid i egen barnehagen som del av studiet.

Slik er studiet

Studiet er samlingsbasert med til sammen 12 undervisningsdager fordelt på 6 samlinger, over 2 semester. Samlingene er på campus Vestfold.

Samlinger studieåret 2019-2020

Oppstart: 5. og 6. september 2019

Samling 2: 14. og 15. oktober

Samling 3: 28. og 29. november

Samling 4: 20. og 21. januar 2020

Samling 5: 19. og 20. mars

Samling 6: 4. og 5. mai

Med forbehold om endringer.

 

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift p.t. kr 922,- per semester.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker man samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om Udirs tilretteleggingsmidler.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Bachelorgrad/ treårig grunnutdanning som førskolelærer / barnehagelærer, eller tilsvarende.

Søker må arbeide i barnehage i studieperioden.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student