Vis studievalg
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Nyere forskning underbygger viktigheten av høy kvalitet i barnehager for å sikre barns trivsel og utvikling. Studiet gir deg inngående kunnskap om nyere teori og forskning om barnehagen som omsorgs-, leke,- og læringsarena, samt kunnskap og kompetanse til å lede prosjektarbeid med barn og pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. Søker du innen 1. mars dekker Utdanningsdirektoratet studieavgiften.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Dette lærer du på studiet?

Studiet tar sikte på å dyktiggjøre barnehagelærere i arbeidet med å fremme inkluderende, bærekraftige og demokratiske omsorgs-, leke- og læringsmiljøer for barn. Studiet omhandler temaer som anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning i barnehagen og temaer innenfor pedagogisk ledelse relevant for å begrunne, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid i barnehagen.

Innhold i studiet:

  • Ledelse av pedagogiske prosesser med barn
  • Inkluderende leke-, omsorgs- og læringsarenaer
  • Barnehagens læringsressurser, rom og materialitet
  • Danning, medvirkning og demokrati 
  • Barn i gruppe - vennskap og relasjoner
  • Ledelse av barnehage som lærende organisasjon
  • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen  
  • Pedagogisk dokumentasjon som arbeidsredskap for å fremme barns lek, læring og danning
  • Ulike tilnærminger til kvalitet i barnehagen

Studentene skal gjennomføre et selvstendig utviklingsarbeid i egen barnehagen som del av studiet.

Slik er studiet

Studiet er samlingsbasert med til sammen 12 undervisningsdager fordelt på 6 samlinger, over 2 semester. Samlingene er på campus Vestfold.

 

Datoer for studieåret 2017-2018:

7. og 8. september 2017

16. og 17. oktober 2017

23. og 24. november 2017

15. og 16. januar 2018

8. og 9. mars 2018

23. og 24. april 2018

 

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift p.t. kr 785,- per semester.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. I forbindelse med søknad om opptak, vil det være mulig å søke om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av HSN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra HSN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Bachelorgrad/ treårig grunnutdanning som førskolelærer / barnehagelærer, eller tilsvarende.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student