Lektorutdanning i historie

Lektorutdanning i historie

Historiefaget er et sentralt skolefag som gir kunnskap om vår fortid og hvorfor verden har blitt slik den er i dag. I skolen er det et stort behov for lærere med faglig fordypning på masternivå.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
300
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor studere lektorutdanning i historie?

Historie er et av de sentrale fagene i skolen. I skolen er det et stort behov for lærere med faglig fordypning på masternivå.  Lektorutdanningen i historie vil gi gode muligheter for arbeid som lektor på 8. – 13. trinn i skolen.

Hva slags jobb får du?

Lektorutdanning i historie kvalifiserer deg for undervisning i historie og norsk i grunnskolens 8.-10. trinn og i videregående skole.

Lektorutdanningen kan også kvalifisere for yrker der dokumentert evne til skriftlig og muntlig formidling, realhistoriske kunnskaper og innsikt i historiefagets forskningsmetoder er relevant. Utdanningen vil også kunne kvalifisere for arbeid med oppvekst og utdanning utenom skolen.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Studenter 2014 og 2015 har svart på undersøkelsen. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende Åtte av ti studenter er godt fornøyd med høyskolen, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet skal du tilbringe 100 dager i praksis på skole fordelt på 20 dager på 8.-10. trinn og 80 dager i videregående skole 1, 2, 3. Det er også mulig på 3. studieår å gjennomføre et internship innenfor privat, offentlig eller frivillig virksomhet.

Dette lærer du i lektorutdanning i historie

Etter endt lektorutdanning i historie skal du ha solid faglig kompetanse som gir trygghet i lærerrollen. Høy faglig kompetanse skal styrke lærerens forutsetninger for å kunne tilpasse undervisningen. En praktisk, virkelighetsnær, variert og utfordrende opplæring og skolehverdag kan motivere elevene til økt innsats og bedre læringsresultater. Elevgruppen er mangfoldig, og læreren skal skape et læringsmiljø som respekterer mangfold og ulikhet og som legger til rette for fellesskap og gjensidig forståelse.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av lektorutdanning i historie i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Praksis i et annet lands grunn- eller videregående skole i forbindelse med utenlandsopphold, kan godkjennes som en del av de 100 dagene praksis, forutsatt at studenten oppfyller de øvrige krav til praksisopplæringen. Praksis i utlandet må ha minst seks ukers varighet. Lektorstudenter i historie kan søke om å ta praksis i utlandet vårsemesteret 3. studieår.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført lektorutdanning kan kvalifisere for opptak til Ph.d.- program.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • Generell studiekompetanse og
  • Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Minst snittkarakter 4  i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
  • Minst 35 skolepoeng. (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene.)

Les mer om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 10
  • Antall studieplasser 35
  • Søkekode: 222 684
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student