Lektorutdanning i historie

Lektorutdanning i historie

Historie er et sentralt fag i skolen i dag. Det gir kunnskap om fortiden og hvorfor verden er blitt som den er blitt. Med denne faglige fordypningen vil du bli en dyktig og engasjert lektor på 8. til 13. trinn – og utgjøre en forskjell i den norske skolen.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
300
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge lektorutdanning i historie?

Skolen har et stort behov for lærere med faglig fordypning på masternivå som kan inspirere elever og gi dem et positivt møte med historiefaget.

Masterstudiet gir deg dyptgående innsikt i historiefaget og økt forståelse for historieforskningens metode og teori. Du utvikler evne til selvstendig analyse på høyt nivå og får en mer selvstendig holdning til historisk kildemateriale og framstillinger.

 

Hva slags jobb får du?

Lektorutdanning i historie kvalifiserer deg for undervisning i historie og norsk i grunnskolens 8.-10. trinn og i videregående skole.

Lektorutdanningen kan også kvalifisere for yrker hvor historiefagets forskningsmetoder er relevant, samt for arbeid med oppvekst og utdanning utenom skolen.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

 

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet skal du tilbringe 100 dager i praksis på skole fordelt på 20 dager på 8.-10. trinn og 80 dager i videregående skole 1, 2, 3. Det er også mulig på 3. studieår å gjennomføre et internship innenfor privat, offentlig eller frivillig virksomhet.

Dette lærer du i lektorutdanning i historie

Etter endt lektorutdanning i historie skal du ha solid faglig kompetanse som gir trygghet i lærerrollen. Høy faglig kompetanse skal styrke lærerens forutsetninger for å kunne tilpasse undervisningen. En praktisk, virkelighetsnær, variert og utfordrende opplæring og skolehverdag kan motivere elevene til økt innsats og bedre læringsresultater. Elevgruppen er mangfoldig, og læreren skal skape et læringsmiljø som respekterer mangfold og ulikhet og som legger til rette for fellesskap og gjensidig forståelse.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av lektorutdanning i historie i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Praksis i et annet lands grunn- eller videregående skole i forbindelse med utenlandsopphold, kan godkjennes som en del av de 100 dagene praksis, forutsatt at studenten oppfyller de øvrige krav til praksisopplæringen. Praksis i utlandet må ha minst seks ukers varighet. Lektorstudenter i historie kan søke om å ta praksis i utlandet vårsemesteret 3. studieår.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført lektorutdanning kan kvalifisere for opptak til Ph.d.- program.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • Generell studiekompetanse og
  • Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Minst snittkarakter 4  i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
  • Minst 35 skolepoeng. (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene.)

Les mer om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 10
  • Antall studieplasser 30
  • Søkekode: 222 684
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student