Lektorutdanning i norsk

Lektorutdanning i norsk

En dyktig norsklærer er en lærer som er kunnskapsrik, engasjert og opptatt av elevene sine. Har du interesse for språk, litteratur, digitale tekster, lesing, skriving og muntlighet, er dette utdanningen for deg.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
300
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor lektorutdanning i norsk?

Vil du å bidra til at elever i skolen får god opplæring i norsk og historie? Har du lyst til å inspirere dem til å utforske fagene på egen hånd? Har du et genuint ønske om å skape en skolehverdag for elevene som er preget av faglig, sosial og personlig utvikling? Da er lektorutdanning i norsk studiet for deg.

Her får du utviklet solid profesjonskompetanse knyttet til studieprogrammets fag. Du får erfaring med å benytte varierte læringsaktiviteter. Du lærer hvordan man kommuniserer godt med elever og deres foresatte, og du tilegner deg kunnskaper om hvordan man utvikler et inkluderende og motiverende læringsfellesskap. Du utdannes med andre ord til å bli en pedagogisk og sosialt trygg lektor med stor faglig tyngde.

Hva slags jobb får du?

Etter fullført utdanning blir du kvalifisert for undervisning i fagene norsk og historie på 8. – 13. trinn. Lektorutdanningen kan også kvalifisere for yrker der dokumentert evne til skriftlig og muntlig formidling og realhistoriske kunnskaper er relevant. Utdanningen vil også kunne kvalifisere for arbeid med oppvekst og utdanning utenom skolen.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på lektorutdanning i norsk hos oss

Lektorutdanningen i norsk er et studietilbud til studenter som ønsker å utdanne seg til lektor på ungdomstrinnet og i videregående skole for å undervise i norsk og historie. Lektorprogrammet er en femårig forskningsbasert profesjonsutdanning. Studiet er et heltidsstudium med et omfang på 300 studiepoeng. Tilbudet er i sin helhet rettet mot læreryrket med fokus på 8.-13. trinn og kvalifiserer til stilling som lektor.

Studiet omfatter skolefagene norsk og historie, og profesjonsfaget pedagogikk.

Innholdet i studiet omfatter skolefagene norsk og historie, profesjonsfagene pedagogikk, norskdidaktikk og samfunnsfagdidaktikk. Praksis har en sentral plass i lektorprogrammet og blir gjennomført i lokale praksisskoler, og i samarbeid med lærere i praksisfeltet. Det er 100 dager obligatorisk veiledet praksis. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Lektorutdanning i norsk i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Fullført lektorutdanning kan kvalifisere for opptak til ph.d.-studiet.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • Generell studiekompetanse og
  • Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Minst snittkarakter 4  i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
  • Minst 35 skolepoeng. (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene.)

Les mer om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 10
  • Antall studieplasser 15
  • Søkekode: 222 687
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student