Lektorutdanning i norsk

Lektorutdanning i norsk

En dyktig norsklærer er en lærer som er kunnskapsrik og engasjert, og som er opptatt av elevene sine! Har du interesse for språk, litteratur, digitale tekster, lesing, skriving og muntlighet, er dette faget for deg. Vi skal gi deg det grunnlaget du trenger for å bli en god og trygg lektor i norsk! I tillegg håper vi at du har interesse for historie, som er det andre skolefaget vi tilbyr i programmet.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
300
Oppstart
Høst 2018

Dette er lektorutdanning i norsk

Lektorutdanningen i norsk er et studietilbud til studenter som ønsker å utdanne seg til lektor på ungdomstrinnet og i videregående skole for å undervise i norsk og historie. Lektorprogrammet er en femårig forskningsbasert profesjonsutdanning. Studiet er et heltidsstudium med et omfang på 300 studiepoeng. Tilbudet er i sin helhet rettet mot læreryrket med fokus på 8.-13. trinn og kvalifiserer til stilling som lektor.

Studiet omfatter skolefagene norsk og historie, og profesjonsfaget pedagogikk.

Hvorfor lektorutdanning i norsk?

Lektorutdanningen i norsk er et femårig studium hvor man skal utvikle solid profesjonskompetanse knyttet til studieprogrammets fag. Gjennom erfaring med varierte læringsaktiviteter, skal det utvikles trygge lektorer med stor faglig tyngde, som kan variere undervisningen slik at elever opplever faglig, sosial og personlig utvikling. Dette er også viktig for å kommunisere godt med elever og deres foresatte. Utdanningen skal utdanne lektorer med evne til å utvikle et inkluderende og motiverende læringsfellesskap.

Hva slags jobb får du?

Lektorutdanning i norsk kvalifiserer deg for undervisning i norsk og historie i grunnskolens 8.-10. trinn og i videregående skole.

Lektorutdanningen kan også kvalifisere for yrker der dokumentert evne til skriftlig og muntlig formidling og realhistoriske kunnskaper er relevant. Utdanningen vil også kunne kvalifisere for arbeid med oppvekst og utdanning utenom skolen.

Dette lærer du på lektorutdanning i norsk hos oss

Innholdet i studiet omfatter skolefagene norsk og historie, profesjonsfagene pedagogikk, norskdidaktikk og samfunnsfagdidaktikk. Praksis har en sentral plass i lektorprogrammet og blir gjennomført i lokale praksisskoler, og i samarbeid med lærere i praksisfeltet. Det er 100 dager obligatorisk veiledet praksis. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Lektorutdanning i norsk i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Fullført lektorutdanning kan kvalifisere for opptak til ph.d.-studiet.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • Generell studiekompetanse og
  • Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Minst snittkarakter 4  i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
  • Minst 35 skolepoeng. (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene.)

Les mer om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 10
  • Antall studieplasser 10
  • Søkekode: 222 687
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student