Lektorutdanning i realfag for 8.-13. trinn

Lektorutdanning i realfag for 8.-13. trinn

Synes du realfag er spennende? Liker du matematikk og fysikk? Denne utdanningen gir deg solid fagkompetanse i realfag og gode formidlingsevner.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
300
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor lektorutdanning i realfag

En lektorutdanning i realfag gir deg dybdekunnskap og undervisningskompetanse i matematikk og fysikk. Du får muligheten til å dyrke egen realfagsinteresse i tillegg til gleden av å motivere ungdom til å oppdage realfagene.   

Norge trenger flere kreative realister for å møte fremtidens utfordringer. Det er et stort behov for dyktige realfagslektorer i morgendagens skole. Faglig dyktighet og en velutstyrt pedagogisk verktøykasse gir trygghet og glede i rollen som lektor.

 

 

Hva slags jobb får du?

Etter endt lektorutdanning i realfag kan du undervise i matematikk og fysikk på trinn 8 til 13, dvs. i ungdomsskole og på videregående skole. Studiet gir deg solid kompetanse til å mestre en utfordrende men interessant jobbhverdag . Du er selvsagt også kvalifisert til å jobbe med formidling i det private næringsliv og industri.

Lurer du på hvor mye en lektor tjener?

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet er det obligatorisk med 100 dager i praksis. Gjennom praksisperiodene får du prøvd deg som underviser med erfarne pedagoger som støttespillere.

Dette lærer du når du tar lektorutdanning i realfag

I dette studiet får du bred kunnskap om matematikk og fysikk. Disse fagene er tett bundet sammen. Matematikk er et uunnværlig verktøy i fysikken, og fysikk er en av de viktigste inspirasjonskildene for matematikken. Du lærer også om databehandling, programmering, matematisk modellering og simulering av fysiske systemer. Du lærer fagdidaktikk og pedagogikk. Ved endt studium har du en mastergrad i matematikk eller fysikk. Studiet omfatter også eksamen philosophicum.

Lektorutdanningen i realfag er lokalisert til vårt nye studiested i teknologibyen Kongsberg. Vi legger vekt på bruk av moderne teknologi på alle stadier av utdanningen. Digitale hjelpemidler og moderne fysikklaboratorier vil prege studiet. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av lektorutdanning i realfag i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Du vil komme i kontakt med internasjonale forskningsmiljøer i løpet av studiet, og vil også kunne møte gjesteforelesere fra flere steder i verden.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført lektorutdanning kan kvalifisere for opptak til ph.d.- programmer i realfag, for eksempel ph.d.-program i realfag ved Universitetet i Oslo, ph.d. program i matematiske fag eller fysikk ved NTNU.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • generell studiekompetanse
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer i KL)
  • minst 35 skolepoeng (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene.)
  • matematikk R1 (eller S1 og S2) og,
  • enten matematikk R2, eller fysikk 1 og 2, eller kjemi 1 og 2, eller biologi 1 og 2, eller informasjonsteknologi 1 og 2, eller geofag 1 og 2, eller teknologi og forskningslære 1 og 2

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student