Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse

Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse

Er du interessert i ledelse og utdanning? Masterstudiet tilbyr faglig utbytte for deg og din skole eller barnehage ved å presentere ulike pedagogiske perspektiver på ledelse og didaktikk.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
120
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse?

Er du utdannet lærer eller pedagog og vil lære mer om ledelse? Da kan masterstudiet i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse være noe for deg! Her kan du fordype deg i nasjonal og internasjonal forskning samt forske selv. Har du visjoner om nye opplæringsopplegg som du vil være med å realisere kan du få et reflektert og kritisk blikk på læring og utdanning – og bli med å sikre kvaliteten i skoler og barnehager.

Studiet gir deg kunnskap om lederoppgaver, som å lede arbeid med læreplaner og utvikling i skolen, eller formidle aktuell barnehageforskning. Lær om etikk, organisasjonsutvikling og ulike former for ledelse – og bli med å skape gode utdanningstilbud for både barn, unge og voksne.

Undervisningsspråket er norsk med muligheter for gjesteforelesninger på engelsk. Studiet er på fulltid over 2 år, men et utvidet studieløp inntil 4 år kan avtales individuelt.

Hva slags jobb får du?

Med master i pedagogikk med vekt på ledelse kan du jobbe med pedagogisk ledervirksomhet i barnehage, skole og yrkesopplæring. Masterstudiet kan for eksempel kvalifisere til arbeid som rektor eller styrer og gir faglig utbytte i pedagogisk ledelse for mellomledere i skole/barnehage eller som leder av opplæring i en bedrift. Studiet kvalifiserer også til arbeid innen forskning og utvikling, og kan gi grunnlag for opptak til doktorgradstudier.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har et uttalt praksisperspektiv og legger opp til praksisnær undervisning knyttet opp mot både videregående skole, grunnskole og barnehage. Gjennom arbeid med masteroppgaven får du som student anledning til å fordype deg i selvvalgte problemstillinger fra praksisfeltet gjennom ditt eget masterprosjekt.  

Dette lærer du på master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse

Med utgangspunkt i pedagogikk gir masterstudiet inngående kunnskap om ledelse i en utdanningskontekst. Studiet tilbyr avansert kunnskap om kunnskapsledelse, veiledning og didaktikk som redskap for å planlegge, gjennomføre og fornye læringsarbeid rettet mot barn, unge og voksne.

Gjennom studiet lærer du som student å utforme forskningsdesign og gjennomføre et forskningsprosjekt.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan gi grunnlag for opptak til doktorgradstudier som Pedagogiske ressurser og læringsprosesser. Se også våre andre doktorgradsprogrammer.

Samlinger

Undervisningsdag på Notodden tirsdager. I tillegg kommer 3 samlinger av 3 dager pr semester på Notodden. 

Høst 2017: man. - ons. i uke 37, 43 og 48.
Vår 2018: man. - ons. i uke 3, 11 og 16.

Opptakskrav

Lærerutdanning (allmenn-/grunnskolelærer, faglærer, førskole-/barnehagelærer eller lignende). For søkere med annen bachelorgrad kreves faglig fordypning på 80 stp. i pedagogikk/spesialpedagogikk.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Heltid – Notodden

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student