Master i utdanningsvitenskap (med engelsk, norsk eller samfunnsfag)

Master i utdanningsvitenskap (med engelsk, norsk eller samfunnsfag)

Er du interessert i engelsk, norsk eller samfunnsfag og vil forske på undervisning? Dette studiet er midt i blinken for deg som ønsker å arbeide i skoleverket og har forskertrang.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
120
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor en master i utdanningsvitenskap?

Du kan ta studiet som campus-student eller på nett.

Masteren kombinerer vitenskapsteori og metode, faglig fordypning, fagdidaktikk og undervisning. Du lærer å formidle fagstoff, gi egne presentasjoner og forske selv. Vi har valgemner i engelsk, norsk og samfunnsfag. Du kan gå i dybden på ditt favorittfag og få inspirasjon til en interessant masteroppgave.

Vi tilbyr en stor bredde i valgemner som favner om mange områder innenfor de tre fordypningene engelsk, norsk og samfunnsfag. Tilbudet vil variere fra studieår til studieår. Les nærmere omtale av emnene i studieplanen. 

Hva slags jobb får du?

Med master i utdanningsvitenskap kan du bidra til nytenkning og innovasjon i skolen. Dersom du tar dette masterstudiet som del av din lærerutdanning, blir du direkte kvalifisert til å jobbe med undervisning og forskning.

For studenter som har en annen bakgrunn for opptak til masterstudiet er det krav om praktisk pedagogisk utdanning (60 studiepoeng) for å få den samme lærerkompetansen som er beskrevet ovenfor. Vi tilbyr praktisk pedagogisk utdanning. Du kan også gå videre til doktorgradstudier.

Kontakt med arbeidslivet

Det er to uker praksis som gjennomføres sammenhengende eller som punktpraksis fordelt over studieåret. 

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i utdanningsvitenskap

Du lærer å formidle fagstoff, gi egne presentasjoner og forske selv. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i utdanningsvitenskap i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Dersom du ønsker å fordype deg ytterligere etter mastergraden kan du gå videre til doktorgradsstudier, for eksempel Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES) og (gitt at fagsammensetningen er innenfor det humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller kunst- og formingsfaglege fagområdet), Kulturstudier.

Slik er studiet – Samlinger

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning (eller minst tre år av lærerutdanningen) med minimum 60 stp fordypning i norsk, engelsk eller samfunnsfag, eller bachelorgrad med minst 80 stp fordypning i enten norsk, engelsk eller samfunnsfag.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student