Masteremner i norskdidaktikk

Masteremner i norskdidaktikk

Vi tilbyr et masterstudium i norskdidaktikk. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
Oppstart
Høst 2018

Emner med ledig kapasitet i høstsemesteret 2018 vil kunne søkes fra den 25. mai klokken 09.00.

Følgende emner tilbys høsten 2018:

- 6126 Skjønnlitteratur

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i norskdidaktikk. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende). Søkere som har fullført allmennlærer-utdanning, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller annen lærerutdanning må ha minst 60 studiepoeng i norsk språk og litteratur. For søkere med annen bachelor- eller cand.mag.-grad kreves fordyping i norsk språk og litteratur på minst 80 studiepoeng.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

  • Antall semester: 1
  • Søkekode: Skjønnlitteratur: 6126, Sammensatte tekster: 6150
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student