Masteremner i utdanningsvitenskap

Masteremner i utdanningsvitenskap

Vi tilbyr et masterstudium i utdanningsvitenskap. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.11.2018
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2019

Du kan søke opptak til følgende emner:

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i utdanningsvitenskap. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning (eller minst tre år av lærerutdanningen) med minimum 60 stp fordypning i norsk, engelsk eller samfunnsfag, eller bachelorgrad med minst 80 stp fordypning i enten norsk, engelsk eller samfunnsfag.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Notodden

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student