Mat og helse, trinn 1-7 og 5-10

Mat og helse, trinn 1-7 og 5-10

Vil du bygge på lærerutdannelsen din, og lære å lage sunn og velsmakende mat? Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i mat og helse.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30-60
Oppstart
Høst 2019

Mat og helse 2

Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen, og er en fordypning av mat og helse 1. Mat og helse 2 er delt to deler, hvor den ene delen fokuserer på mat i samfunnsperspektiv, på kultur og identitet, som grunnlag for endring og utvikling. Den andre delen sikter innovativt mot mat i folkehelsearbeid og tar blant annet for seg entreprenørskap som metode.

Dette er et samlingsbasert studium med fem samlinger over tre dager. Studiet er en del av grunnskolelærerutdanningene våre.

Studietilbud høstsemesteret

Det blir ikke opptak til disse studiene for høsten 2019.

Følg lenker for nærmere beskrivelser i studieplanene:

Studietilbud vårsemesteret

Følg lenker for nærmere beskrivelser i studieplanen:

 

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Merk at barnehagelærere ikke vil kunne undervise fra 5. trinn og oppover.

Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student