Musikk, trinn 1-7 og 5-10

Musikk, trinn 1-7 og 5-10

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer musikk? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i musikk for trinn 1-7 og 5-10.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.01.1970
Studiepoeng
30
Oppstart
Ikke fastsatt

Dette er musikk videreutdanning

En musikklærer skal formidle musikkglede. Hos oss lærer du å formidle musikkopplevelser, og eksperimentere med sang, dikt og rim. Du vil planlegge og gjennomføre konserter for skole og barnehage, og lære om samspill, dans og folkemusikk.

En stor del av studiene er praktiske musikkaktiviteter, og du skal lære å bruke digitale verktøy som komposisjonsprogrammer og lignende i eget undervisningsarbeid.

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student