Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Som styrer står du til en hver tid i møte med nye lederoppgaver, roller og ansvar i barnehagen. Gjennom dette studiet vil du videreutvikle egen lederrolle ved å drøfte erfaringer i lys av forskning og teori som kilde til læring, sammen med andre. Kunnskap om administrasjon, ledelse og barnehagepedagogikk gir deg redskaper til å lede prosesser som bidrar til kollektiv organisasjonslæring. Søker du innen 1. mars dekker Utdanningsdirektoratet studieavgiften.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for søkere som har fått tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor lederutdanning for styrere i barnehagen?

Særpreg ved barnehager krever en spesiell forståelse av ledelse som kobler denne med barnehagepedagogikk og læring. Som styrer må du være en tydelig og faglig leder og samtidig være i stand til å utvikle og endre barnehagen i tråd med barnehageloven og barnehagens samfunnsmandat. Gjennom studiet utvikles kunnskap om hvordan pedagogisk, personalmessig og administrativ ledelse kan møte nye krav og forventninger til lederrollen, og hvordan ledelse gir retning til, og sikrer at hele personalet har en felles forståelse av barnehagens verdigrunnlag og oppdrag.  

Dette lærer du hos oss

Studiet har en praksisnær tilnærming til ledelse som vektlegger de dagligdagse lederhandlingene.

Studiet inneholder fem temaer:

  1. Barns læring og utvikling – barnehagens omsorgs og læringsmiljø
  2. Styring og administrasjon
  3. Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet
  4. Utvikling og endring
  5. Lederrollen

Temaene organiseres i tre emner der tema 1) og 4) er gjennomgående i de tre andre emnene. Hvert emne går over ett semester.

Hvem passer studiet for?

Studiet henvender seg til styrere i kommunale og private barnehager, og er åpent for både erfarne og nytilsatte. Assisterende styrere kan få tilbud om plass ved ledig kapasitet.

Studiet kan søkes innpasset i en av følgende mastergrader ved USN:

Slik er studiet

Studiet består i alt av 9 samlinger á 2 undervisningsdager fordelt på tre semestre. Samlingsdager er tirsdag og onsdag. I tillegg er det 3 nettundervisningsdager med veiledning.

Faglig veiledning gis i tillegg til undervisningsdagene – 3 timer pr. deltaker.

Det vil være varierte undervisningsformer som består av både forelesninger, gruppearbeid og erfaringslæring som knytter fagstoff til egen ledelsespraksis og barnehagens oppdrag. I tillegg vil nettbasert veiledning knyttet til arbeidskrav og ledelse og gjennomføring av eget forsknings– og utviklingsarbeid være en del av undervisningen på samlingen og mellom samlingene.

Samlingsdatoer

Høsten 2019

17. og 18. september

22. og 23. oktober

26. og 27. november

Nettundervisning 6. november

 

Våren 2020

21. og 22. januar

17. og 18. mars

28. og 29. april

Nettundervisning 5. februar

 

Høsten 2020

8. og 9. september

13. og 14. oktober

17. og 18. november

Nettundervisning 28. oktober

 

Eksamenskonferanse i uke 49, 2020.

Opptak via Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til lederutdanningen for styrere i barnehager vil gå gjennom utdanningsdirektoratet som også dekker studieavgiften til dette studiet. Studiet er altså gratis for deltakerne. Det kan påløpe noen kostnader til reise og opphold og pensumlitteratur som deltakere eller barnehageeier dekker selv.

Søknader sendes via Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 
Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. Er du usikker på om du kvalifiserer for opptak? Ta kontakt for individuell vurdering.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student