Naturfag, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Naturfag, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer naturfag? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i naturfag for trinn 1-7 og 5-10.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Dette er naturfag videreutdanning

Som naturfaglærer skal du stimulere elevenes nysgjerrighet og undring over naturen. Gjennom praksisorienterte studier med varierte arbeidsformer vil du lære å gi elevene interesse for og en positiv opplevelse av naturfaget.

Naturfagundervisningen i skolen skal gi elevene et godt grunnlag til å «forstå» verden rundt oss. Som naturfaglærer vil du fremme interesse i og glede over naturen – og en forståelse for behovet for å ta vare på kloden vår.

Studietilbud

  • 6390 Naturfag 1, grunnskolelærer 1-7, Vestfold
  • 6329 Naturfag 1 for trinn 1-7, nett og samlinger (Notodden)
  • 6334 Naturfag 1 for trinn 5-10, nett og samlinger (Notodden)

Samlinger og undervisningsdager

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student