Norsk som andrespråk 1

Norsk som andrespråk 1

Flerspråklige klasserom er regelen snarere enn unntaket i dagens Norge. For å møte dette språklige mangfoldet er det nødvendig at lærerne i skolen har særskilt kompetanse om hva det innebærer å være to- eller flerspråklig. Dette er det første av 2 videreutdanningsstudier som gjør deg bedre i stand til å undervise i flerspråklige klasserom.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Fulltegnet klasse
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor norsk som andrespråk?

Studiet gir kunnskap om hvordan man kan øke den språklige bevisstheten hos alle elever i skolen.

Studiet er beregnet på lærere i skole, voksenopplæring m.m. som arbeider med barn, ungdom eller voksne fra språklige minoriteter.

Dette lærer du i norsk som andrespråk

Studiet er ikke et opplæringskurs i praktisk norsk. Du må ha minimum 30 studiepoeng i norsk og god kompetanse i skriftlig og muntlig norsk for å ta studiet.

Sentrale spørsmål

  • Hvordan kan norskopplæringen best mulig tilpasses de ulike forutsetningene til elevgruppa?
  • Hvordan må man se norskopplæringen i sammenheng med tospråklig opplæring og morsmålsundervisning?

Faginnhold

  • Språklige emner
  • Tospråklighet for individ, samfunn og skole
  • Litterære emner

Karriere

Udir: Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

- "Opplæringen skal fremme norskspråklig utvikling, slik at elevene blir i stand til å følge ordinær opplæring i norsk og andre fag på norsk. Opplæringen må derfor ses i sammenheng med opplæringen i øvrige fag og læreplanen i norsk".

Se også norsk som andrespråk 2 

Slik er studiet

Dette studiet har kun nettsamlinger, med oppstart høst 2018.

Nettforelesningene er torsdager fra kl.09.15 til kl.12.00 via Omnijoin, det anbefales å sette av resten av dagen for nett og gruppe-arbeid. Det er obligatorisk deltagelse på alle samlinger/forelesninger. Datoer som følger;

Uke Dato
35 30.08.
37 13.09
39 27.09
42 25.10
44 01.11
46 15.11

Med forbehold om endring

Innlevering av eksamensmappe innen 2.01.2019.

Opplæring i bruk av Canvas og Omnijoin vil foregå på drop-in nettkurs før oppstart.

Pensumlitteratur ligger nederst i emneplanen (se studieplan til høyre på siden)

Kontaktperson Linda M. Nilsen, tlf.  35 02 64 16

Det tas forbehold om ledige plasser eller mange nok deltakere.

Opptakskrav

Norsk fra allmennlærerutdanning eller tilsvarende som underviser i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, e.l. Søker må ha min. 30 studiepoeng i norsk.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier – Nettstudium

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 1
  • Antall studieplasser 25
  • Kostnader 14500,- + semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student