Norsk som andrespråk 2

Norsk som andrespråk 2

Norsk som andrespråk 2 er en videreutdanning for lærere som ønsker faglig oppdatering og fordypning i andrespråksdidaktikk.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Etter søknadsfristen er utløpt ta direkte kontakt med studieveileder
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2020

Hvorfor norsk som andrespråk?

Flerspråklige klasserom er regelen snarere enn unntaket i dagens Norge. For å møte dette språklige mangfoldet er det nødvendig at lærerne i skolen har særskilt kompetanse om hva det innebærer å være to- eller flerspråklig og hvordan opplæringen kan tilrettelegges for disse elevene.

Videreutdanningen "Norsk som andrespråk" gjør deg bedre i stand til å undervise i flerspråklige klasserom. Studiet gir også kunnskap om hvordan man kan øke den språklige bevisstheten hos alle elever i skolen.

Dette lærer du i Norsk som andrespråk 2

Innhold:

 • Skriveutvikling og skriveopplæring i en flerspråklig kontekst

 • Arbeid med ulike teksttyper i klasserommet

 • Kognitiv grammatikk og relevans for læreryrket

 • Utvikling av skriftkyndighet i voksen alder

 • Fordypning i selvvalgt emne

Studiet gir også mulighet til utvikling av egen undervisningspraksis gjennom fordypningsoppgaven.

Målgruppe

Studiet er beregnet på lærere i skole, voksenopplæring m.m. som arbeider med barn, ungdom eller voksne som lærer norsk som andrespråk. Studiet er ikke et opplæringskurs i praktisk norsk. Du må ha minimum 30 studiepoeng i norsk og god kompetanse i skriftlig og muntlig norsk for å ta studiet.

Slik søker du

Velg EVU-opptak når du søker

 • Du får e-post med viktig informasjon om hva du må gjøre videre, umiddelbart etter du har søkt.

Det tas forbehold om ledige plasser, eller mange nok deltakere og evt. endringer.

Slik er studiet

Studiet er nettbasert.

Studenten må legge opp eget pensum på 200–300 sider til fordypningsoppgava.

Oppdatert pensumliste og semesterplan i Canvas.

Se også tilbud norsk som andrespråk 1

Krav og anbefalinger til IKT-utstyr
Informasjon/innføring i Canvas
 

Organisering: Vår 2020

 • 6 halve dager med nettforelesninger via Zoom
Uke dato  
2 9.januar  
3 15.januar NB. onsdag
5 30.januar  
6 6.februar  
7 13.februar  
11 12.mars  
   mai ? Innlev. fordypningsoppgave

Nettforelesningene er torsdager fra kl.09.15 til kl.12.00 via Zoom, det anbefales å sette av resten av dagen for nett og gruppe-arbeid. Det er obligatorisk deltagelse på alle samlinger/forelesninger.

Det tas forbehold om endringer

Opptakskrav

Norsk fra allmennlærerutdanning eller tilsvarende (minimum 30 studiepoeng norsk).

Det vil fra høsten 2019 være et krav om modul 1 eller tilsvarende emne for å gå videre til modul 2.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier – Nettstudium

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader ca.14900 + semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student