Norsk som andrespråk 2

Norsk som andrespråk 2

Flerspråklige klasserom er regelen snarere enn unntaket i dagens Norge. For å møte dette språklige mangfoldet er det nødvendig at lærerne i skolen har særskilt kompetanse om hva det innebærer å være to- eller flerspråklig.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.11.2018
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2019

Hvorfor norsk som andrespråk?

Videreutdanningen "Norsk som andrespråk" gjør deg bedre i stand til å undervise i det flerspråklige klasserom. Studiet gir også kunnskap om hvordan man kan øke den språklige bevisstheten hos alle elever i skolen.

Dette lærer du i norsk som andrespråk

Innhold:

 • Teoretisk og didaktisk kunnskap om literacyutvikling i en flerspråklig kontekst

 • Innføring i sjangerpedagogikk og systemisk funksjonell grammatikk

 • Grunnleggende kunnskaper om lese- og skrivevansker hos minoritetsspråklige elever

 • Fordypning i selvvalgt emne

Studiet gir også mulighet til utvikling av egen undervisningspraksis gjennom fordypningsoppgaven.

Målgruppe

Studiet er beregnet på lærere i skole, voksenopplæring m.m. som arbeider med barn, ungdom eller voksne fra språklige minoriteter. Studiet er ikke et opplæringskurs i praktisk norsk. Du må ha minimum 30 studiepoeng i norsk og god kompetanse i skriftlig og muntlig norsk for å ta studiet. Fordypning i et selvvalgt emne.

Slik søker du

Velg EVU-opptak når du søker

 • Du får e-post med viktig informasjon om hva du må gjøre videre, umiddelbart etter du har søkt.

Det tas forbehold om ledige plasser, eller mange nok deltakere og evt. endringer.

Slik er studiet

Studiet er helt nettbasert.

Studenten må legge opp eget pensum på 200–300 sider til fordypningsoppgava.

Oppdatert pensumliste og i  Canvas før oppstart.

Se også tilbud norsk som andrespråk 1

Krav og anbefalinger til IKT-utstyr
Informasjon/innføring i Canvas
Informasjon/innføring i OmniJoin

Organisering: Vår 201

 • 6 halve dager med nettforelesninger via Omnijoin, oppdatering kommer høst 2018
Uke dato  
. .  
. .  
. .  
. . innlev.skisse .......
.    
. .  
    Innlev. fordypningsoppgave ......

Nettforelesninger via Omnijoin fra kl.9.15-12.00 

Deltagere må sette av dagen for nett og gruppe-arbeid.

Det tas forbehold om endringer

Opptakskrav

Norsk fra allmennlærerutdanning eller tilsvarende (minimum 30 studiepoeng norsk). Gjennomført 15NOSPRM1 (Norsk for lærere som underviser minoritetsspråklige/Norsk som andrespråk 1) anbefales, men er ikke påkrevd.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier – Nettstudium

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader ca.14500 + semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student