Norsk som andrespråk for voksenopplæringen

Norsk som andrespråk for voksenopplæringen

Dette er et helt nytt tilbud for deg som er lærer i voksenopplæring og som arbeider med ungdom eller voksne med andre morsmål enn norsk. Her får du mulighet for å heve kompetansen i å undervise andrespråkselever. Studiet er ikke et opplæringskurs i praktisk norsk. Studentene må ha god kompetanse i skriftlig og muntlig norsk for å ta studiet.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
05.05.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Faglig innhold

Dette tilbudet skal styrke lærernes norskfaglige grunnlag for å drive språkundervisning for voksne innvandrere. Målgruppen er deg som har få eller ingen studiepoeng i norsk, men som likevel underviser voksne andrespråkselever. Studiet som tilbys er helt nettbasert og det første emnet på 15 studiepoeng vil ha oppstart høsten 2019. Dette emnet omhandler:

Grunnleggende norsk som andrespråk for voksne, modul 1, med følgende faglig innhold:

- Teori om språkutvikling og språklæring, mellomspråksteori og analyse av mellomspråk
- Voksendidaktiske problemstillinger
- Norsk språkstruktur og norsk i et kontrastivt perspektiv
- Flerspråklighet på samfunns- og individnivå
- Lovverk, utdanningspolitikk og læreplaner for minoritetsspråklige elevgrupper (introduksjonsloven, læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, det felles europeiske rammeverket for språk).

Slik er studiet

Vi har satt opp 6 nettbaserte samlinger på onsdager. Oppstart kl.09.15 og varighet ca. 3 timer. Du må også sette av tid til egenstudier.

Undervisningsplanen som deles ut ved studiestart vil presisere nærmere innhold og konkrete obligatoriske arbeidskrav knyttet til studiet med omfang, samt frister og tema for oppgavene.

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen uten tilsyn, der studentene arbeider med to obligatoriske fagtekster i en evalueringsmappe.

Mappen vurderes med karakterer fra A-F, der laveste beståtte karakter er E. Det er digital innlevering.

4 september uke 36
11 september uke 37
25 september uke 39
23 oktober uke 43
6 november uke 45
20 november uke 47

med forbehold om endring

Innlevering fagtekst:..........

Opptakskrav

Lærere som underviser voksne andrespråkselever i norsk og som har få (færre enn 30) eller ingen studiepoeng i norsk, men bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen yrkesutdanning av minimum tre års omfang.

Det er mulig for søkere å få opptak på realkompetansevurdering eller på grunnlag av generell studiekompetanse, men du må jobbe i voksenopplæringen.

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier – Nettstudium

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student