Pedagogisk veiledning

Pedagogisk veiledning

For deg som ønsker å arbeide med veiledning av nyutdannede lærere i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, eller være praksislærer for våre studenter.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
15+15
Oppstart
Høst 2019

Studiesteder

Pedagogisk veiledning tilbys både ved campus Drammen og campus Vestfold

Vår 2019 

 

Høst 2019

Dette er pedagogisk veiledning

Studiene gir en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring individuelt, som kollektive læringsprosesser og i utviklingsprosesser i organisasjoner.

Det anbefales 1 - 3 års praksis som lærer/barnehagelærer før man søker på et av disse studiene.

Studieopplegg

Studiene er samlingsbaserte. Det forutsettes at studentene gjennomfører praktiske øvelser i veiledning på og mellom studiesamlingene. Studentene blir organisert i nettverksgrupper, som møtes mellom studiesamlingene for å veilede og legge frem pensumlitteratur. Individuelle og gruppebaserte arbeidskrav leveres mellom samlinger etter nærmere gitte kriterier. Det er avsluttende eksamen i hvert emne.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er hovedsakelig lærere (barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående opplæring) som ønsker å arbeide som veiledere for studenter. 

Opptakskrav

Søkere må ha godkjent lærerutdanning som førskolelærer, barnehagelærer, grunnskolelærer, eller lærer i videregående opplæring.

For opptak til emne 2 kreves at man har bestått emne 1.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 1 - 2, antall semester varierer, se emneplan.
  • Søkekode: Se aktuelt studieprogram, koden står først. Bruk denne når du leverer søknaden.
  • Kostnader Semesteravgift, reiseutgifter, utgifter til kjøp av faglitteratur og vikarutgifter må dekkes av den enkelte student og/eller arbeidsgiver.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student