Pedagogiske verktøy for engasjerende naturfagundervisning

Pedagogiske verktøy for engasjerende naturfagundervisning

Dette etterutdanningskurset skal hjelpe naturfaglærere til å trekke aktuelle og kontroversielle temaer inn i undervisningen, så elevene kan utvikle sine evner til å diskutere, vurdere og avveie argumenter og fakta.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
Oppstart
Ikke fastsatt

Dette er Pedagogiske verktøy for engasjerende naturfagundervisning

I skolen gir vi ofte elevene våre et inntrykk av at naturfaget består av en stor mengde med sikre fakta og udiskutable sannheter som skal læres og gjengis korrekt. I nyhetsbildet møter man derimot et naturfag som er fylt av diskusjoner og uenighet: Hvilken mat er mer eller mindre sunn å spise? Er vindkraft bra eller dårlig for miljøet? Er det fornuftig å genteste seg?

Hvorfor studere Pedagogiske verktøy for engasjerende naturfagundervisning?

Målgruppen for kurset er lærere og lærerstudenter på mellom-/ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Kurset skal hjelpe naturfaglærere til å trekke aktuelle og kontroversielle temaer inn i undervisningen, så elevene kan utvikle sine evner til å diskutere, vurdere og avveie argumenter og fakta.

Kurset er utviklet i ENGAGE-prosjektet, hvor institusjoner fra 12 land samarbeider om å utvikle både undervisningsopplegg om aktuelle naturfaglige saker og dilemmaer og kurs for lærere. Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen, og både læremidler og kurs er gratis for deltakerne.

Dette lærer du hos oss

Kurset består av to deler:

  • Del 1 med temaer «dilemmaer i naturfag» og «gruppediskusjoner»
  • Del 2 med temaer «problemløsning» og «samtaler i klasserommet»

I løpet av kurset skal du planlegge og gjennomføre 1-2 undervisningsopplegg i egen klasse, hvor du bruker læringsressurser fra ENGAGE-nettstedet og/eller metoder du har lært på kurset. Du vil få konstruktive tilbakemeldinger på dine egne undervisningsopplegg fra kurslærer, og lærerike diskusjoner med kolleger i diskusjonsfora og nettmøter.

Studieopplegg

Kurset er organisert slik at det normalt kan gjennomføres på seks uker (med ca 4 timer arbeid pr uke). Men det er fleksibelt organisert, og progresjonen kan tilpasses din arbeidssituasjon.

Det inneholder kortfilmer, nettpresentasjoner og utfyllende beskrivelser av pedagogiske verktøy, didaktiske strategier og praktiske metoder.

Opptakskrav

Kurset er åpent for alle lærere og lærerstudenter.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student