Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU-tech

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU-tech

Er du ingeniører eller sivilingeniører og ønsker undervisningskompetanse i matematikk? Dette er en praktisk pedagogisk utdanning for søkere med teknologisk eller realfaglig bakgrunn.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
20.06.2018
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2018

Studiested

Undervisningen vil primært være på campus Notodden, men det kan også bli noe undervisning på campus Kongsberg.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall studenter, og minner om at søkere må ha minst 30 studiepoeng i matematikk.

Hvorfor PPU-tech?

Gjennom PPU får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø, og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål kan vekkes.

Du får opplæring i å se skolen i et større perspektiv og innsikt i din egen rolle som lærer. På studiet reflekterer du over ulike måter å tilrettelegge fagene på, slik at elevene kan lære på en hensiktsmessig måte.

Hva slags jobb får du?

PPU er et fleksibelt studie, rettet både mot skoleverket og næringslivet. De fleste studentene velger skolen som fremtidig arbeidsplass etter endt studie, men en stor del finner også interessante jobber innenfor opplæringsfunksjoner i næringslivet.

Dette lærer du på PPU-tech

Studiet består av pedagogikk, matematikkdidaktikk og praksisopplæring. Du får kompetanse om pedagogiske teorier og modeller som har betydning for praksis, planlegging av undervisning, målsettinger, valg av lærestoff, valg av ulike arbeidsmåter og evaluering.

Gjennom studiet skal vi bidra til å gjøre deg til en mer reflektert lærer, sette fokus på skolens funksjon i samfunnet og fagets plass i skolen og arbeidslivet. 

I fagdidaktikken tar vi for oss hva matematikkfaget inneholder og hvorfor og hvordan vi jobber med faget i opplæringen.

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, casestudier og selvstudier. Studiet legger opp til en stor grad av selvstendighet. Som student må du ta ansvar for egen læring. Gjennom ulike læringsaktiviteter håper vi at studentene skal tilegne seg forståelse og reflekterte holdninger til helheten i læreryrket.

I studieløpet er det 12 ukers obligatorisk praksis i skolen. Praksis gjennomføres etter de krav universitetet stiller.

Opptakskrav

Opptakskravene på PPU-utdanningene er under omlegging. Et nytt opptakskrav fastsettes på PPU Tech når/hvis det blir vedtatt en oppstart av studiet igjen.

Studieinformasjon


Deltid

Heltid

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student