Samfunnsfag, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Samfunnsfag, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer engelsk? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i engelsk for trinn 1-7 og 5-10.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Dette er samfunnsfag videreutdanning

Samfunnsfagene har som felles plattform at de søker å belyse samfunnet ut fra sammenhenger mellom systemer, strukturer og funksjoner i tid og rom. Vi undersøker hva det betyr å være barn i forskjellige land i Europa i dag. Vi fokuserer på begrepet bærekraft og undersøker temaer som klimaforandring, ressursbruk, og ressursfordeling.

Studiet gir deg en grunnleggende innføring i sentrale samfunnsfaglige emner og begreper, i tillegg til faghistorie og fagdidaktikk.

Studietilbud

Høst 2017:

 

Opptakskrav

Det kreves fullført og bestått lærerutdanning, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student