Samfunnsfag, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Samfunnsfag, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer samfunnsfag? Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i samfunnsfag for trinn 1-7 og 5-10.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er samfunnsfag videreutdanning

Samfunnsfagene har som felles plattform at de søker å belyse samfunnet ut fra sammenhenger mellom systemer, strukturer og funksjoner i tid og rom. Vi undersøker hva det betyr å være barn i forskjellige land i Europa i dag. Vi fokuserer på begrepet bærekraft og undersøker temaer som klimaforandring, ressursbruk, og ressursfordeling.

Studiet gir deg en grunnleggende innføring i sentrale samfunnsfaglige emner og begreper, i tillegg til faghistorie og fagdidaktikk.

Studietilbud høsten 2019

Samfunnsfag 2 for trinn 5-10 Notodden

Studiet er nett- og samlingsbasert. Alle samlinger er obligatoriske og foregår på Notodden.

Fast undervisningsdag på nett er onsdag fra kl 0900. I tillegg kommer samling på Notodden i uke 38 (mandag og tirsdag) og uke 5 (tirsdag og onsdag).
Du trenger ikke å ha fullført samfunnsfag 1 for å søke opptak til samfunnsfag 2.

Søkekode: 6352

Klikk for emneplan: SAM 503 / SAM 504

Samfunnsfag 1, for trinn 1-7, Drammen

Klikk for emneplan for G1SAM100 (ta forbehold om at det kan komme endringer i litteraturlisten).

Søkekode: 6361

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Merk at barnehagelærere ikke vil kunne undervise fra 5. trinn og oppover.

Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått. Gjelder ikke for samfunnsfag 2 nett- og samlingsbasert.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student