Samfunnsfag, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Samfunnsfag, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer samfunnsfag? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i samfunnsfag for trinn 1-7 og 5-10.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette er samfunnsfag videreutdanning

Samfunnsfagene har som felles plattform at de søker å belyse samfunnet ut fra sammenhenger mellom systemer, strukturer og funksjoner i tid og rom. Vi undersøker hva det betyr å være barn i forskjellige land i Europa i dag. Vi fokuserer på begrepet bærekraft og undersøker temaer som klimaforandring, ressursbruk, og ressursfordeling.

Studiet gir deg en grunnleggende innføring i sentrale samfunnsfaglige emner og begreper, i tillegg til faghistorie og fagdidaktikk.

Studietilbud

  • 6361 Samfunnsfag 1 - videreutdanning, grunnskolelærer 1-7, Drammen

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Merk at barnehagelærere ikke vil kunne undervise fra 5. trinn og oppover.

Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Heltid – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student