Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv

Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv

Dette samlingsbaserte studiet gir deg grunnleggende kunnskap og forståelse om seksuelle overgrep og hvordan du kan bidra til avdekking, oppfølging og forebygging.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.05.2018
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2018

Dette er "Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv"

Seksuelle overgrep har store konsekvenser for den enkelte og er et betydelig folkehelseproblem. Nyere hjerneforskning viser hvordan krenkelser i barndommen kan føre til endringer i hjernen som påvirker blant annet barns utvikling og læring, tilknytningssystemer og sosiale utvikling. I tillegg kan det gi alvorlige fysiske helsekonsekvenser, som også kan være generasjonsovergripende.

Seksuelle overgrep er et angrep på grunnleggende menneskerettigheter og er alvorlig kriminalitet. Voldtekt blir brukt som våpen i krig og konflikt, og eksempelvis mange flyktninger har vært utsatt for dette. At seksuelle overgrep mer enn noe annet er preget av en tabukultur, skyld og skam, gjør det ekstra vanskelig å avdekke og dokumentere.

Det er svært viktig å styrke den teoretiske og praktiske kompetansen til hjelpeapparatet. På den måten kan overgrep forebygges og avdekkes, og aktuelle instanser kan settes i stand til å gi nødvendig omsorg, støtte, oppfølging og behandling. Dette er arbeid som krever tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid.

Dette lærer du hos oss

Emnet søker å gi innsikt i et svært vanskelig tema, hvor hjelpeapparatet trenger handlekraft i form av kompetanse og forståelse, samt mot til å ta de nødvendige avgjørelser for å kunne yte best mulig bistand til de utsatte og deres pårørende. Fenomenforståelse, forebygging, resiliens, oppfølging og behandlingstiltak vil bli vektlagt i studiet.

I tillegg til grunnleggende kunnskap og innsikt, møter du andre profesjoner og etater, noe som også i stor grad har vist seg bidrar til nettverksbygging og økt forståelse og samhandling mellom de ulike etatene. Dette vil igjen også kunne føre til bedre rutiner, tilbud og oppfølging av de som er berørt av seksuelle overgrep.

Du vil få møte mange kapasiteter innenfor temaet, og ulike undervisningsmetoder vil bli benyttet.

Målgruppe

Ansatte i barnehage, grunnskole og videregående skole, helsevesen, både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, introduksjonssentre for innvandrere og flyktninger, NAV, barnevern og politi, samt alle som møter utsatte og overgripere i sitt arbeid.

Søknadsfrist og opptak

 • Eksisterende studenter i den tverrfaglige porteføljen prioriteres frem til 1. april. Utover dette gjelder følgende: Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste. Det tas forbehold om nok antall deltakere ved søknadsfrist, for å kunne starte emnet.
 • Samlinger

  Høst 2018*:

  1. samling (2 dager): 6.-7. september
  2. samling (3 dager): 10.-12. oktober
  3. samling (2 dager): 15.-16. november

 • Klokkeslett 0900-1600

  Eksamen: Individuell hjemmeeksamen, innlevering desember 2018.
 • *Med forbehold om endringer.

 •  

 • Samlingsbasert studie som går over ett semester. Det leveres arbeidskrav underveis etter nærmere angitte kriterier, og avsluttes med en individuell skriftlig eksamensoppgave. Det er krav om 80 % tilstedeværelse på samlingene. Se studie-/emneplan for mer informasjon. Semesterplan og litteraturliste gjøres tilgjengelig for deltakerne før oppstart.

 • Litteraturlisten er klar - følg lenken: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2951922910002210?auth=SAML

Studier i samme portefølje

Det er nå mulig å ta flere studier i samme portefølje, samtidig eller hver for seg. Porteføljen består av:

Opptakskrav

Dersom du ikke fyller opptakskravet, kan du delta uten å motta studiepoeng.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Antall semester: 1
 • Kostnader Kostnader: kr 15.000,- (med forbehold om endring) + semesteravgift. Litteratur og evt. reise/opphold kommer i tillegg. NB! Påmelding er bindende iht. USNs betalingsbetingelser for EVU-studier. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student