Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere

Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere

Dette studiet er et tilbud til pedagoger (grunnskolelærere, allmennlærere, faglærere, barnevernspedagoger og spesialpedagoger) som ønsker kompetanse som pedagogiske ledere i barnehage.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette lærer du i småbarnspedagogikk

Studiet er samlingsbasert og målet er å utvikle studentenes pedagogiske innsikt og faglige dyktighet i å arbeide med barn i alderen 0 - 3 år.

Emneområder:

Del 1: De minste barnas væremåte, deres relasjoner til andre og personalets rolle i kommunikasjon med de små.

Del 2: Syn på barn og barndom og mangfold i barnehagen.

 

Hva slags jobb får du?

Studiet gir, sammen med Barnehagepedagogikk, kompetanse til å arbeide som pedagogisk leder i barnehage. Rekkefølgen på Småbarnspedagogikk og Barnehagepedagogikk er uten betydning.

Undervisningsdatoer

Studiet er samlings- og nettbasert med samlinger på Notodden og fast nettundervisningsdag tirsdag.

Samlinger høst 2018:
Uke 36 - tirsdag 4. og onsdag 5. september
Uke 43 - tirsdag 23. og onsdag 24. oktober
Uke 48 - tirsdag 27. og onsdag 28. november
Nettundervisning tirsdager: 25. september i uke 39 og 6. november i uke 45.

Samlinger vår 2019:
Uke 3 - tirsdag 15. og onsdag 16. januar
Uke 6 - tirsdag 5. og onsdag 6. februar
Uke 15 - tirsdag 9. og onsdag 10. april
Nettundervisning tirsdager: 22. januar i uke 4, 26. februar i uke 9, 12. mars i uke 11 og 30. april i uke 18.

Opptakskrav

Grunnskolelærer, faglærer i praktiske og estetiske fag med undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, spesialpedagog og barnevernspedagog er relevante utdanninger for opptak til studiet.

I tillegg godkjennes følgende utdanninger:

  • kateket
  • steinerhøyskolens bacherlorutdaning i førskolepedagogikk
  • steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

Det kreves minimum 20 % ansettelse i barnehage.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Notodden


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student