Vis studievalg
Småbarnspedagogikk

Småbarnspedagogikk

Som en del av Utdanningsdirektoratets satsing "Kompetanse for fremtidens barnehage" tilbyr vi fordypningsenheten Småbarnspedagogikk. Emnet gir deg ytterligere kunnskap til å arbeide med de yngste barna i barnehagen.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.02.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor studere Småbarnspedagogikk?

Emnet er del av en tilleggsutdanning i Barnehagepedagogikk for ansatte i barnehage med annen pedagogisk utdanning. Småbarnspedagogikk 30 studiepoeng vil, sammen med Barnehagepedagogikk 30 studiepoeng, kunne gi godkjenning for å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom søker har godkjente opptakskrav ut fra Utdanningsdirektoratets bestemmelser.

Studiet kan også tas som videreutdanning for førskolelærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og spesialpedagoger for å få økt pedagogisk kompetanse i forhold til de minste barna i barnehagen.

Studiet har som mål å kvalifisere deg til å arbeide med de yngste barna i barnehagen. Studiet skal bidra til å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter med tanke på arbeid med barn i aldersgruppen opp til tre år. Studiet har en allsidig tilnærming til kunnskap om de yngste barna, der flere vitenskapelige og teoretiske retninger er representert. Samtidig som studiet ønsker å inspirere til refleksjon og kritisk tenkning om de yngste barnas vilkår i barnehagen, er det også en målsetting at studiet bidrar med praktisk kunnskap om pedagogisk arbeid med de yngste barna i barnehagen.

Noen av de sentrale temaene i studiet er: små barns lek, utvikling og læring, omsorg, yrkesetikk, tilknytning, oppstart i barnehage, barns medvirkning, prosjektarbeid som arbeidsmetode, personalledelse, veiledning og foreldresamarbeid.

Hva slags jobb får du?

Det er stort behov for kompetanse om de yngste barna i barnehagene.  Studiet vil sammen med Barnehagepedagogikk gi muligheter for ansettelse som pedagogisk leder i barnehage.

Slik er studiet

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Det er 3 samlinger av 2 dager per semester. Samlingen er på campus Vestfold.

Studiet settes opp på HSN neste gang studieåret 2018-2019.

Opptakskrav

Studiet Småbarnspedagogikk (30 stp.) på HSN gir i kombinasjon med studiet Barnehagepedagogikk (30 stp.), en videreutdanning som kvalifiserer til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom du har en av disse utdanningene fra før:

  • Utdanning som allmennlærer
  • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
  • Utdanning som spesialpedagog
  • Utdanning som barnevernspedagog
  • Kateket
  • Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
  • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søker må ha minst 20 % arbeidstilknytning til en barnehage under studietiden.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student