Småbarnspedagogikk

Småbarnspedagogikk

Som en del av Utdanningsdirektoratets satsing "Kompetanse for fremtidens barnehage" tilbyr vi fordypningsenheten Småbarnspedagogikk. Emnet gir deg ytterligere kunnskap til å arbeide med de yngste barna i barnehagen.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2020
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere Småbarnspedagogikk?

Emnet er del av en tilleggsutdanning i Barnehagepedagogikk for ansatte i barnehage med annen pedagogisk utdanning. Småbarnspedagogikk 30 studiepoeng vil, sammen med Barnehagepedagogikk 30 studiepoeng, kunne gi godkjenning for å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom søker har godkjente opptakskrav ut fra Utdanningsdirektoratets bestemmelser.

Studiet kan også tas som videreutdanning for førskolelærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og spesialpedagoger for å få økt pedagogisk kompetanse i forhold til de minste barna i barnehagen.

Studiet har som mål å kvalifisere deg til å arbeide med de yngste barna i barnehagen. Studiet skal bidra til å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter med tanke på arbeid med barn i aldersgruppen opp til tre år. Studiet har en allsidig tilnærming til kunnskap om de yngste barna, der flere vitenskapelige og teoretiske retninger er representert. Samtidig som studiet ønsker å inspirere til refleksjon og kritisk tenkning om de yngste barnas vilkår i barnehagen, er det også en målsetting at studiet bidrar med praktisk kunnskap om pedagogisk arbeid med de yngste barna i barnehagen.

Noen av de sentrale temaene i studiet er: små barns lek, utvikling og læring, omsorg, yrkesetikk, tilknytning, oppstart i barnehage, barns medvirkning, prosjektarbeid som arbeidsmetode, personalledelse, veiledning og foreldresamarbeid.

Hva slags jobb får du?

Det er stort behov for kompetanse om de yngste barna i barnehagene.  Studiet vil sammen med Barnehagepedagogikk gi muligheter for ansettelse som pedagogisk leder i barnehage.

Slik er studiet

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Det er 3 samlinger av 2 dager per semester. Samlingene er på campus Vestfold.

Samlinger studieåret 2020 - 2021

Samlingsdatoer kommer i løpet av januar 2020.

Opptakskrav

Emnet Småbarnspedagogikk (30 stp), gir i kombinasjon med emnet Barnehagepedagogikk (30 stp), en videreutdanning som kvalifiserer til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom du har en av disse utdanningene fra før:

  • Utdanning som grunnskolelærer 1-10 (tidligere allmennlærer).
  • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
  • Utdanning som spesialpedagog
  • Utdanning som barnevernspedagog
  • Kateket
  • Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
  • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søker må arbeide minst 20% stilling i barnehage, med barn i alderen 0-3 år, under studietiden.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student