Småbarnspedagogikk

Småbarnspedagogikk

Som en del av Utdanningsdirektoratets satsing "Kompetanse for fremtidens barnehage" tilbyr vi fordypningsenheten Småbarnspedagogikk. Emnet gir deg ytterligere kunnskap til å arbeide med de yngste barna i barnehagen. Søker du innen 1. mars dekker Utdanningsdirektoratet studieavgiften.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor studere Småbarnspedagogikk?

Emnet er del av en tilleggsutdanning i Barnehagepedagogikk for ansatte i barnehage med annen pedagogisk utdanning. Småbarnspedagogikk 30 studiepoeng vil, sammen med Barnehagepedagogikk 30 studiepoeng, kunne gi godkjenning for å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom søker har godkjente opptakskrav ut fra Utdanningsdirektoratets bestemmelser.

Studiet kan også tas som videreutdanning for førskolelærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og spesialpedagoger for å få økt pedagogisk kompetanse i forhold til de minste barna i barnehagen.

Studiet har som mål å kvalifisere deg til å arbeide med de yngste barna i barnehagen. Studiet skal bidra til å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter med tanke på arbeid med barn i aldersgruppen opp til tre år. Studiet har en allsidig tilnærming til kunnskap om de yngste barna, der flere vitenskapelige og teoretiske retninger er representert. Samtidig som studiet ønsker å inspirere til refleksjon og kritisk tenkning om de yngste barnas vilkår i barnehagen, er det også en målsetting at studiet bidrar med praktisk kunnskap om pedagogisk arbeid med de yngste barna i barnehagen.

Noen av de sentrale temaene i studiet er: små barns lek, utvikling og læring, omsorg, yrkesetikk, tilknytning, oppstart i barnehage, barns medvirkning, prosjektarbeid som arbeidsmetode, personalledelse, veiledning og foreldresamarbeid.

Hva slags jobb får du?

Det er stort behov for kompetanse om de yngste barna i barnehagene.  Studiet vil sammen med Barnehagepedagogikk gi muligheter for ansettelse som pedagogisk leder i barnehage.

Slik er studiet

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Det er 3 samlinger av 2 dager per semester. Samlingene er på campus Vestfold.

Samlinger studieåret 2018-2019

 • Oppstart: 6. og 7. September 2018
 • Samling 2: 11. og 12. oktober 2018
 • Samling 3: 8. og 9. november 2018
 • Samling 4: 10. og 11. januar 2019
 • Samling 5: 7. og 8. mars 2019
 • Samling 6: 25. og 26. april 2019

Opptakskrav

Emnet Småbarnspedagogikk (30 stp), gir i kombinasjon med emnet Barnehagepedagogikk (30 stp), en videreutdanning som kvalifiserer til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom du har en av disse utdanningene fra før:

 • Utdanning som grunnskolelærer 1-10 (tidl. allmennlærer).
 • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
 • Utdanning som spesialpedagog
 • Utdanning som barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søker må arbeide i barnehage under studietiden.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student