Spesialpedagogikk: Utfordrende atferd – for hvem?

Spesialpedagogikk: Utfordrende atferd – for hvem?

Praktisk rettet videreutdanning på 15 studiepoeng, tilpasset deg som har fullført profesjonsutdanning med pedagogikk.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
15
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor Spesialpedagogikk: Utfordrende atferd - for hvem?

Innholdet i studiet tar utgangspunkt i ulike tilnærminger til utfordrende atferd. Modulen vil vektlegge betydning av relasjon, mestring og læring mtp. forebygging, kartlegging og håndtering av disse utfordringene, et interaksjonsperspektiv vil bli sentralt. Sentrale temaer vil foruten forebygging, kartlegging og tiltak være; holdning og dannelsesarbeid, digitale utfordringer, psykisk helse og atferds- utfordringer knyttet til et utvalg diagnoser.

Dette lærer du hos oss

Sentralt:

 • Bevisstgjøring og refleksjon
 • inkludering vs. stigmatisering
 • Forebygging, kartlegging og håndtering
 • Relasjonens og mestringens betydning for læring og utvikling
 • Både et individ- og systemperspektiv
 • Ny forskningsbasert kunnskap kan bidra til nytenkning og økt forståelse
 • Kompetanseheving og handlingskompetanse for personalet

Studiet er for deg som har fullført en profesjonsutdanning med pedagogikk:

 • Barnehagelærerutdanning (BLU)
 • Grunnskolelærerutdanning (GLU)
 • Faglærerutdanning
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Bachelor i spesialpedagogikk
 • Bachelor i barnevernspedagogikk
 • Vernepleier og sykepleier med 60 studiepoeng videreutdanning i pedagogikk

Hva slags jobb får du?

Som spesialpedagog kan du jobbe i skole, barnehage eller andre tilbud med fokus på læring og utvikling.

Samlinger

Studiet organiseres med 3 samlinger à 2 dager i Porsgrunn. Semesterstart usikkert.

I tillegg kommer obligatoriske arbeidskrav og 4 timers skriftlig eksamen.

Opptakskrav

Fullført profesjonsutdanning med pedagogikk: Barnehagelærer, GLU, faglærer, PPU, bachelor i spes.ped.og barnevernspedagoger. Vernepleier og sykepleier med 60 stp videreutdanning i pedagogikk, hvorav maks 30 stp sos.ped.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Porsgrunn

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader 14550 + semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student