Spesialpedagogikk - videreutdanning

Spesialpedagogikk - videreutdanning

Vil du øke kompetansen din som lærer eller barnehagelærer? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i spesialpedagogikk!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2019

Studiesteder

Studiet går i Drammen på fulltid i vårsemesteret.

Det blir ikke opptak til spesialpedagogikk i Porsgrunn høsten 2018.

Dette er spesialpedagogikk videreutdanning

Ønsker du spesialpedagogisk kompetanse? Dette faget passer godt for deg som ønsker å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø gjennom tilpasning og mestring for barn og unge med ulike læringsforutsetninger. Dette studiet vil ha fokus på relasjon, mangfold og medvirkning. Studiet legger vekt på dialog og refleksjon knyttet til ulike temaer, slik at du får et godt grunnlag til å reflektere rundt problemstillinger du møter i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.

Opptakskrav

Det kreves fullført og bestått lærerutdanning, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Porsgrunn


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student