Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Dette er utdanningen for deg som arbeider i barnehage, med annen treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning, og som ønsker å kvalifisere deg til pedagogisk ledelse i barnehagen.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Dette er Tilleggsutdanning i barnehage-pedagogikk

Videreutdanningen er på til sammen 60 studiepoeng (stp) og består av to emner:

Utdanningen er en del av Utdanningsdirektoratets satsing for økt kompetanse i barnehagene, Kompetanse for fremtidens barnehage. Emnene tilbys annet hvert år. Søkere kan velge om de ønsker opptak til ett eller begge emner. Søkere som søker Tilleggsutdanningen (60 stp) er sikret plass på neste emne året etter.

Opptak til utdanningen krever at du har en av følgende utdanninger fra før:

  • Utdanning som grunnskolelærer 1-10 (tidligere allmennlærer)
  • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
  • Utdanning som spesialpedagog
  • Utdanning som barnevernspedagog
  • Kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
  • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Les mer om hvilke utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehage på Utdanningsdirektoratets nettside.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift p.t. kr 922,- per semester.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker man samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om tilretteleggingsmidler her.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars 2019.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en lenke fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Se liste over kvalifiserende utdanninger over. I tillegg må søker arbeide minst 20% stilling i barnehage under studietiden. For emnet Småbarnspedagogikk kreves det at søkerne arbeider eller hospiterer på småbarnsavdeling, med barn i alderen 0-3 år.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student