Årsstudium i ungdomskunnskap

Årsstudium i ungdomskunnskap

Skaff deg aktuell kunnskap om ungdom på tvers av ulike oppvekstarenaer og på tvers av ulike fag. Ungdomskunnskap er et tverrfaglig studium. I tillegg til pedagogikk består det av sosiologi, psykologi, antropologi, sosialt arbeid og kulturanalyse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge årsstudium i ungdomskunnskap?

Er du genuint opptatt av, og interessert i, ungdom og kan tenke deg å få teoretiske og praktiske verktøy i du kan bruke i i din omgang med ungdom, kan dette være faget for deg. Det er det eneste faget ved USN som kombinerer ulike fagdisipliner for å forstå ungdom i dag. Ungdomskunnskap tilbyr skolering i teori og refleksjonsevner på bachelornivå.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer til pedagogisk, kulturelt og sosialt arbeid rettet mot ungdom, også i ledende stillinger. Sammen med undervisningsfag og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan dette studiet bidra til undervisningskompetanse. Ungdomskunnskap kan også brukes som selvstendig fordypningsområde for lærere, barnevernspedagoger, sosionomer og kulturkandidater.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet har du minst seks dager praksis på ulike ungdomsarenaer. Det blir også arrangert ekskursjoner til aktuelle steder, for eksempel rådgivningstjenester, ungdomsprosjekter og frivillige organisasjoner.

Dette lærer du på årsstudium i ungdomskunnskap

Undervisningen er organisert i ulike tema – for eksempel identitet, ungdomskulturer, marginalisering, empowerment, subkultur, barnevern, etnisitet, relasjonskompetanse, sosiale medier, kjønn og seksualitet. I tillegg til forelesninger blir det lagt vekt på diskusjoner og samarbeid i grupper, samt individuell oppfølging i form av veiledning. Du vil lære begreper og forståelsesformer på tvers av samfunnsvitenskapelige disipliner og vil få trening i å bruke disse i konkrete, praktiske situasjoner.

Skaff deg internasjonal erfaring

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet, men dette må godkjennes av faglærer i forkant av utreise for å kunne inngå som en del av årsenheten.  

Ungdomskunnskap har særskilt kontakt med forsknings- og universitetsmiljøer i Irland og Litauen. Studentene har i denne forbindelse mulighet for kursing og studiereiser til henholdsvis Dublin og Vilnius.

Videre utdanningsmuligheter

Ungdomskunnskap kan inngå som del av flere ulike bachelorløp, for eksempel pedagogikk, sosiologi, språk og kultur. Dette kan videre være grunnlag for opptak til et tilsvarende mastergradsstudium.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 351
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student