Vis studievalg
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Studiet skal gi innsikt i veiledning som profesjonskvalifisering i utdanning og yrke, og belyse barnehagen som del av et helhetlig utdanningsløp. Søker du innen 1. mars dekker Utdanningsdirektoratet studieavgiften

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Dette lærer du hos oss

  • Praksislæreren som profesjonsutdanner
  • Barnehagens rammeplan, læreplan for Kunnskapsløftet og andre aktuelle styringsdokumenter
  • Teorier om veiledning, kommunikasjon og samspill
  • Vurdering for læring: summativ og formativ evaluering, ulike former for feedback
  • Kvalifisering og identitetsutvikling i profesjonelle læringsfellesskap
  • Etiske perspektiver og dilemma
  • Danningsaspektet i veiledning
  • Ulike kunnskapsformer i veiledning

Hvem passer studiet for?

Praksislærere - også relevant for veiledere for nyutdannede barnehagelærere.

Studiet vil kunne innpasses på følgende masterstudier ved HSN:

Slik er studiet

Høstsemesteret: Emne 1 - Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp
Vårsemesteret: Emne 2 - Profesjonsveiledning 15 stp

Samlingene vil rullere mellom campus: Vestfold (Horten), Drammen og Notodden.

Høst 2017
Vestfold 7. - 8. september, Drammen 2. - 3. oktober, synkron nettdag 2. november,  Notodden 4. - 5. desember 
Vår 2018
Vestfold 15. - 16. januar, Drammen 26. - 27. februar, synkron nettdag 15. mars, 
Notodden 23. - 24. april

Med forbehold.

De nettbaserte samlingene legges opp med en kombinasjon av streamede forelesninger, og veiledning og seminarer i sann tid, via et webkonferansesystem. Det blir varierte og interaktive arbeidsformer med bruk av ulike digitale verktøy, samt arbeid i nettverksgrupper.
Krav og anbefalinger til IKT-utstyr
Informasjon/innføring i Canvas
Informasjon/innføring i OmniJoin

Litteraturliste høst 2017. 

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift p.t. kr 785,- per semester.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. I forbindelse med søknad om opptak, vil det være mulig å søke om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av HSN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra HSN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Bachelor som barnehagelærer og minimum 2 års erfaring etter endt utdanning. Ved stor søknad har praksislærere og fungerende veiledere for nyutdannede barnehagelærere fortrinnsrett.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Notodden


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student