Veiledning for praksislærere i barnehagen

Veiledning for praksislærere i barnehagen

Studiet skal gi innsikt i veiledning som en viktig vei til læring i utdanning og yrke, samt belyse barnehagen som første del av barns utdanningsløp. Søker du innen 1. mars dekker Utdanningsdirektoratet studieavgiften

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Samlingene vil rullere mellom campus Vestfold (Horten), Notodden og Drammen.

Dette lærer du hos oss

 • Praksislæreren som profesjonsutdanner
 • Barnehagens rammeplan, læreplan for Kunnskapsløftet og andre aktuelle styringsdokumenter
 • Teorier om veiledning, kommunikasjon og samspill
 • Vurdering for læring: summativ og formativ evaluering, ulike former for feedback
 • Kvalifisering og identitetsutvikling i profesjonelle læringsfellesskap
 • Etiske perspektiver og dilemma
 • Danningsaspektet i veiledning
 • Ulike kunnskapsformer i veiledning

Hvem passer studiet for?

Praksislærere. Det er også relevant for veiledere for nyutdannede barnehagelærere.

Studiet vil kunne innpasses på følgende masterutdanninger ved USN. Opptak til masterutdanninger krever karaktersnitt C eller bedre. Vurdering av opptaksgrunnlag til en eventuell masterutdanning avgjøres av opptaksinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle. 

Slik er studiet

Høstsemesteret: Emne 1 - Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 studiepoeng
Vårsemesteret: Emne 2 - Profesjonsveiledning 15 studiepoeng

Studieplan med emnebeskrivelser publiseres på denne nettsiden 15. februar.

De nettbaserte samlingene legges opp med en kombinasjon av streamede forelesninger, og veiledning og seminarer i sann tid, via et webkonferansesystem. Det blir varierte og interaktive arbeidsformer med bruk av ulike digitale verktøy, samt arbeid i nettverksgrupper.

Pensumlitteratur for høsten 2018: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2781457040002210?auth=SAML

Lenker til eventuelle kompendium legges i Canvas ved studiestart.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Påmeldingen til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet Les mer om søknadsprosess og tilretteleggingsmidler på Udir sine nettsider.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir vil bli kontaktet av oss når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link med tilgang til universitetets Søknadsweb og informasjon om videre søknadsprosess.

 

Andre veiledningsstudier ved USN

Opptakskrav

Bachelor som barnehagelærer, og minimum 2 års erfaring etter endt utdanning. Det er også et krav at man arbeider i barnehage i studieperioden.

Ved stor søknad har praksislærere og fungerende veiledere for nyutdannede barnehagelærere fortrinnsrett.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Notodden

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Kostnader Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften. Semesteravgift, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student