Veiledning for praksislærere i barnehagen

Veiledning for praksislærere i barnehagen

Studiet skal gi innsikt i veiledning som en viktig vei til læring i utdanning og yrke, og belyse barnehagen som første del av barns utdanningsløp. Søker du innen 1. mars dekker Utdanningsdirektoratet studieavgiften.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

 

Studiet er en del av strategien Kompetanse for fremtidens barnehage


Samlingene vil rullere mellom campus Vestfold (Horten), Notodden, Porsgrunn og Drammen.

Målgruppe

Målgruppen er praksislærere. Studiet er også relevant for veiledere for nyutdannede barnehagelærere.

Dette lærer du hos oss

 • Praksislæreren som profesjonsutdanner
 • Barnehagens rammeplan, læreplan for Kunnskapsløftet og andre aktuelle styringsdokumenter
 • Teorier om veiledning, kommunikasjon og samspill
 • Vurdering for læring: summativ og formativ evaluering, ulike former for feedback
 • Kvalifisering og identitetsutvikling i profesjonelle læringsfellesskap
 • Etiske perspektiver og dilemma
 • Danningsaspektet i veiledning
 • Ulike kunnskapsformer i veiledning

Les mer i studie- og emneplaner (høyre marg).  

Studieopplegg/undervisning

Studiet er delt i to emner:
Emne 1 - Teoretisk og praktisk innføring i veiledning - 15 studiepoeng - høstsemesteret
Emne 2 - Profesjonsveiledning - 15 studiepoeng - vårsemesteret

Samlinger høst 2019

 • 16. og 17. september - oppstart ved campus Vestfold
 • 17. og 18. oktober - Notodden
 • 1. november - nett
 • 2. og 3. desember - Drammen

Samlinger vår 2020

 • 13. og 14. januar - Vestfold
 • 13. februar - nett
 • 11. og 12. mars - Porsgrunn
 • 28. og 29. april - Notodden

Kl. 09.00 - 15.30 alle dager.  

 

Vi bruker læringsplattformen Canvas: Informasjon/innføring i Canvas.

I tillegg til fysiske samlinger på campus vil det benyttes et webkonferansesystem til undervisning, veiledning og gruppearbeid på nett. Studentene må derfor ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring i dette. 

Les mer om:

Det forutsettes at studentene gjennomfører praktiske øvelser i veiledning på og mellom samlingene, og at dere deltar i nettverksgrupper som møtes mellom samlingene. Det må derfor påregnes 20 timer utenom samlingene til arbeid i nettverksgruppe.

Videre utdanning

Studiet er på masternivå og kan gi innpass i følgende masterutdanninger ved USN:

Opptak til masterutdanninger krever karaktersnitt C eller bedre. Vurdering av opptaksgrunnlag til en eventuell masterutdanning avgjøres av opptaksinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle. 

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet. Les mer om søknadsprosess og tilretteleggingsmidler på Udir sine nettsider.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess samt lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Barnehageeier har behandlet søknaden

Andre veiledningsstudier ved USN

Opptakskrav

Bachelor som barnehagelærer, og minimum 2 års erfaring etter endt utdanning. Det er også et krav at man arbeider i barnehage i studieperioden.

Ved stor søknad har praksislærere og fungerende veiledere for nyutdannede barnehagelærere fortrinnsrett.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

 

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Kostnader Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet. Semesteravgiften p.t. kr. 922 og ev. andre utgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student