Veiledning

Veiledning

For deg som er ansatt innenfor skole, videregående opplæring, barnehage, helse og offentlig eller privat virksomhet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Sted for samlinger

Oppstartsamling for alle emner gjennomføres på Notodden. 
Praktisk veiledning, samlingsbasert, skal ha resten av samlingene på Notodden. Profesjonsveiledning og Tverrfaglig veiledning skal ha resten av samlingene i Porsgrunn.

Dette er veiledning

Veiledning kan bidra til å styrke den enkelte profesjonsutøvers yrkesfaglige kompetanse og gir innsikt i og forståelse for veiledning som metode og fenomen, samt bruk av veiledning i ulike kontekster.

Det er spesielt tilrettelagt for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole.

Dette lærer du hos oss

Se studieplan og emneplaner i høyre marg.

Lenker til pensumlister følger nedenfor - lenker til kompendium legges i Canvas ved studiestart.

Praktisk veiledning: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2285251070002210?auth=SAML

Tverrfaglig veiledning: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2765250660002210?auth=SAML

Profesjonsveiledning: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2781483980002210?auth=SAML

Studieopplegg

Studiet består av to emner, som tas over to studieår.

Oppstartsemne i første studieår:

  • Innføring i praktisk veiledning, 15 studiepoeng

Valgfritt påbyggingsemne i andre studieår:

  • Profesjonsveiledning, 15 studiepoeng
    eller
  • Tverrfaglig veiledning, 15 studiepoeng

Oppstartsemnet tilbys både samlingsbasert og nettbasert. Studieplassene på nett er forbeholdt lærere i skole og barnehage. De valgfrie påbyggingsemnene tilbys kun samlingsbasert. 

Lærere og barnehagelærere som ønsker å være praksislærere og/eller veiledere for nyutdannede, oppfordres til å ta Profesjonsveiledning som påbyggingsemne.

Det forutsettes at studentene gjennomfører praktiske øvelser i veiledning på og mellom studiesamlingene. Studentene blir organisert i nettverksgrupper som møtes mellom studiesamlingene. Det er avsluttende eksamen i hvert emne.

Målgruppe

Personer som er ansatt innen barnehage og skole, helse- og sosialsektoren og annen offentlig eller privat virksomhet.

Andre veiledningsstudier ved USN.

Opptakskrav

Bachelorgrad. I tillegg kreves to års erfaring som profesjonsutøver/relevant arbeidserfaring etter endt grunnutdanning. Opptak til emnene Profesjonsveiledning og Tverrfaglig veiledning krever at emnet Innføring i praktisk veiledning er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 4
  • Søkekode: 6315
  • Kostnader Kun semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student