Veiledning

Veiledning

For deg som er ansatt innenfor skole, videregående opplæring, barnehage, helse og offentlig eller privat virksomhet.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Studiet starter på campus Notodden - sted for samlingene videre kommer i løpet av februar. 

Dette er veiledning

Veiledning kan bidra til å styrke den enkelte profesjonsutøvers yrkesfaglige kompetanse og gir innsikt i og forståelse for veiledning som metode og fenomen, samt bruk av veiledning i ulike kontekster.

Det er spesielt tilrettelagt for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole.

Dette lærer du hos oss

Studiet består av to emner, som tas over to studieår.

Oppstartsemne i første studieår:

  • Innføring i praktisk veiledning, 15 studiepoeng

Valgfritt påbyggingsemne i andre studieår:

  • Profesjonsveiledning, 15 studiepoeng
    eller
  • Tverrfaglig veiledning, 15 studiepoeng

Lærere og barnehagelærere som ønsker å være praksislærere og/eller veiledere for nyutdannede, oppfordres til å ta Profesjonsveiledning som påbyggingsemne.

Pensumlitteratur inneværende studieår:

Studieopplegg

Oppstartsemnet tilbys både samlingsbasert og nettbasert. Studieplassene på nett er forbeholdt lærere i skole og barnehage. De valgfrie påbyggingsemnene tilbys kun samlingsbasert. 

Det forutsettes at studentene gjennomfører praktiske øvelser i veiledning på og mellom studiesamlingene. Studentene blir organisert i nettverksgrupper som møtes mellom studiesamlingene. Det er avsluttende eksamen i hvert emne.

Målgruppe

Personer som er ansatt innen barnehage og skole, helse- og sosialsektoren og annen offentlig eller privat virksomhet.

Andre veiledningsstudier ved HSN

Opptakskrav

Bachelorgrad. I tillegg kreves to års erfaring som profesjonsutøver/relevant arbeidserfaring etter endt grunnutdanning. Opptak til emnene Profesjonsveiledning og Tverrfaglig veiledning krever at emnet Innføring i praktisk veiledning er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Ikke valgt

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 4
  • Søkekode: 6315
  • Kostnader Kun semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student