Veiledning

Veiledning

Et studium for deg som ønsker å få innsikt i og forståelse for veiledning som metode, veiledning som fenomen og bruk av veiledning i ulike kontekster.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2020

Målgruppe

Personer som er ansatt innen helse- og sosialsektoren, barnehage, grunnskole, videregående opplæring og annen offentlig eller privat virksomhet.

Studiet er spesielt tilrettelagt for praksislærere og veiledere av nyutdannede i barnehage og skole.

Dette lærer du

Hensikten med studiet er å utvikle faglig kunnskap om veiledning, bidra til at deltakerne utvikler sin kompetanse som veiledere og bidra til profesjonalisering av veiledningsfeltet i forhold til veiledning av studenter, nyutdannede og andre kolleger.

Studieopplegg over to år - Notodden og Porsgrunn

Studiet starter med oppstartemnet; Innføring i praktisk veiledning på 15 stp. Emnet tilbys både samlingsbasert og nettbasert, og har avsluttende eksamen våren 2020.

I Søknadsweben må du velge mellom nettbasert og samlingsbasert. Du som velger samlingsbasert får deretter e-post om å velge mellom Porsgrunn og Notodden. Det blir en klasse på hvert studiested.  

Studieplassene på nett er forbeholdt lærere i skole og barnehage og kan ikke søkes av andre yrkesgrupper.

I andre året kan du bygge på med en faglig fordypning, dvs et påbyggingsemne på 15 stp. Valg av påbyggingsemne informeres om og foretas våren 2020. Du kan enten velge Profesjonsveiledning eller Tverrfaglig veiledning. Disse to emnene tilbys kun samlingsbaserte. Emnene har mye felles undervisning, men vil likevel ivareta de ulike retningene.

Lærere og barnehagelærere som ønsker å være praksislærere, og/eller veiledere for nyutdannede, oppfordres til å ta Profesjonsveiledning som påbyggingsemne.

Les også Informasjon/innføring i Canvas - dette er læringsplattformen som benyttes gjennom hele studiet. 

Læringsaktiviteter - Arbeidskrav

Det er ingen annen undervisning enn den som foregår på samlingene. Det må imidlertid påregnes 30 timer utenom samlingene til arbeid i en nettverksgruppe. Nettverksgruppene avtaler møtetidspunkt innbyrdes i hver gruppe.

Det er obligatorisk deltakelse på studiesamlingene og i nettverksgruppene.

Studentene bør etablere et yrkesfaglig veiledningsforhold tidlig i studiet, som gjennomføres i hele studieperioden. 

I emnet Innføring i praktisk veiledning skal studentene lede minst 5 veiledninger i løpet av studieperioden. Veiledningene skal dokumenteres med logger.

Se nærmere beskrivelse i studieplanen.  

Eksamen

Skriftlig fagtekst i form av en hjemmeeksamen. 
 

Samlinger for studieåret 2019-2020

Alle samlinger for alle emner foregår på dagtid fra 09:00 - 15:30.

Innføring i praktisk veiledning, samlingsbasert, Porsgrunn og Notodden. En klasse på hvert sted, men med felles oppstart på Notodden.

 • 09. og 10. september, felles oppstartdager på Notodden
 • 25. september, 29. oktober, 6. januar, 4. februar og 4. mars 
 • 20. eller 21. april, godkjenningssamtale (valgfri dato) 

Innføring i praktisk veiledning, på nett i sanntid via webkonferansesystemet Zoom.

 • 09. og 10. september, oppstartdager, fysisk på Notodden sammen med de samlingsbaserte klassene
 • 24. september, 30. oktober, 7. januar, 5. februar og 3. mars, alle dager på nett
 • 22. eller 23. april, godkjenningssamtale på nett (valgfri dato) 
 • Krav til utstyr
 • Informasjon/innføring i Zoom - webkonferansesystem

Påbyggingsemner for dere som fullfører Innføring i praktisk veiledning våren 2019, eller har fullført emnet tidligere år:

Profesjonsveiledning og Tverrfaglig veiledning, samlingsbasert i Porsgrunn.

 • 12. og 13. september, oppstartdager
 • 23. oktober, 28. november, 14. januar og 24. mars
 • 5. mai, framlegg av prosjekt

 

Litteratur

Følg lenke til emneplan. Trykk på litteratur, eller scroll til bunnen av siden. Der ligger pensumliste for studieåret 2019-2020:

Praktisk veiledning: https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/#/emne/15PVEIL_1_2019_H%C3%98ST

Profesjonsveiledning: https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/#/emne/15VEILPO_2_2019_H%C3%98ST

Tverrfaglig veiledning: https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/#/emne/15TVEIL_2_2019_H%C3%98ST

Opptakskrav

Studiet er for personer som er ansatt innen helse- og sosialsektoren, barnehage og skole og annen offentlig eller privat virksomhet.  Søker må ha to års erfaring som profesjonsutøver/relevant arbeidserfaring etter endt grunnutdanning.

Studieplassene på nett er forbeholdt lærere i skole og barnehage og kan ikke søkes av andre yrkesgrupper.

Opptak til emnene Profesjonsveiledning og Tverrfaglig veiledning krever at emnet Innføring i praktisk veiledning er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Andre veiledningsstudier ved USN.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier / Samlingsbasert

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Søkekode: 6315
 • Kostnader Kun semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student