Vis studievalg
Veiledning

Veiledning

Studiet henvender seg til deg som er ansatt innenfor helse, skole, barnehage, offentlig eller privat virksomhet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Fakta om studiet

Veiledning kan bidra til å styrke den enkelte profesjonsutøvers yrkesfaglige kompetanse og gir innsikt i og forståelse for veiledning som metode og fenomen, samt bruk av veiledning i ulike kontekster.

Slik er studiet

Studiet består av to emner, et oppstartsemne og et påbyggingsemne.

Oppstartsemnet tas første året, påbyggingsemnet andre året.

Lærere og barnehagelærere som ønsker å være praksislærere og/eller veiledere for nyutdannede oppfordres til å ta 15 stp. Innføring i praktisk veiledning og påbygging 15 stp. profesjonsveiledning.

Organisering og studiested fremgår av oversikten nedenfor. 

Informasjon/innføring i Canvas

Samlingene foregår på dagtid fra 09:00 - 15:30.

Innføring i praktisk veiledning, samlingsbasert (15 stp.)
Høst 2017: Oppstartsdager på Notodden 11.-12. september. 
Samlinger i Porsgrunn: 28. september og 26. oktober.

Vår 2018: Samlinger i Porsgrunn: 9. januar, 5. februar og 6. mars.
Godkjenningssamtaler i Porsgrunn 9.-10. april.

Innføring i praktisk veiledning, nettbasert for lærere i barnehage og skole (15 stp.)
Utgår studieåret 2017-2018. 

Profesjonsveiledning, samlingsbasert for lærere i barnehage og skole (15 stp.)
Oppstartsdager på Notodden 14.-15. september. 
Samlinger i Porsgrunn (nye datoer): 24. oktober, 1. desember, 12. januar og 1. mars.
7. eller 8. mai skal det framlegges prosjekt.

Tverrfaglig veiledning, samlingsbasert (15 stp.)
Oppstartsdager på Notodden 14.-15. september. 
Samlinger i Porsgrunn (nye datoer): 24. oktober, 1. desember, 12. januar og 1. mars.
7. eller 8. mai skal det framlegges prosjekt.

Pensumlitteratur:

 

Opptakskrav

Bachelorgrad. I tillegg kreves to års erfaring som profesjonsutøver/relevant arbeidserfaring etter endt grunnutdanning. Opptak til emnene Profesjonsveiledning og Tverrfaglig veiledning krever at emnet Innføring i praktisk veiledning er bestått.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Porsgrunn


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student