Veiledning

Veiledning

Et studium for deg som ønsker å få innsikt i og forståelse for veiledning som metode, veiledning som fenomen og bruk av veiledning i ulike kontekster.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Målgruppe

Personer som er ansatt innen helse- og sosialsektoren, barnehage, grunnskole, videregående opplæring og annen offentlig eller privat virksomhet.

Studiet er spesielt tilrettelagt for praksislærere og veiledere av nyutdannede i barnehage og skole.

Dette lærer du

Hensikten med studiet er å utvikle faglig kunnskap om veiledning, bidra til at deltakerne utvikler sin kompetanse som veiledere og bidra til profesjonalisering av veiledningsfeltet i forhold til veiledning av studenter, nyutdannede og andre kolleger.

Studieopplegg over to år - Notodden og Porsgrunn

Studiet starter med oppstartsemnet; Innføring i praktisk veiledning på 15 stp. Emnet tilbys både samlingsbasert og nettbasert, og har avsluttende eksamen våren 2020. Studieplassene på nett er forbeholdt lærere i skole og barnehage. Du velger kun oppstartemne ved søking i Søknadsweben.

Valg av påbyggingsemne på 15 stp, (faglig fordypning), informeres om og foretas våren 2020. Emnet gjennomføres i studieåret 2020-2021. Du kan velge enten Profesjonsveiledning eller Tverrfaglig veiledning. Disse to emnene tilbys kun samlingsbaserte. Emnene vil ha mye felles undervisning, men likevel ivareta de ulike retningene.

Lærere og barnehagelærere som ønsker å være praksislærere, og/eller veiledere for nyutdannede, oppfordres til å ta Profesjonsveiledning som påbyggingsemne.

Det forutsettes at studentene gjennomfører praktiske øvelser i veiledning på og mellom samlingene, og at dere deltar i nettverksgrupper som møtes mellom samlingene. Det må derfor påregnes 30 timer utenom samlingene til arbeid i nettverksgruppe.

Det er obligatorisk deltakelse på på studiesamlingene, i nettverksgruppene og i veiledningsøvelsene.

Se studieplan og emneplaner i høyre marg for nærmere informasjon om de ulike emnene. Planene oppdateres våren 2019 for studieåret 2019-2020.

Les også:

Samlinger - hvor og når

OBS datoene nedenfor gjelder for inneværende studieår, og gir et bilde av antall samlinger og hvordan disse fordeler seg.

Datoer for 2019-2020, og hvilke campus de ulike emnene skal ha sin undervisning på, legges ut i løpet av februar.

Samlingene foregår på dagtid fra 09:00 - 15:30.

Innføring i Praktisk veiledning, samlingsbasert:
Oppstartsamling 10. og 11. september 2018 på Notodden, sammen med nettklassen.
Samlinger videre på Notodden: 26. september, 25. oktober, 9. januar, 5. februar og 8. mars. Godkjenningssamtaler gjennomføres 8. eller 9. april, (valgfri dato). 

Innføring i Praktisk veiledning, nettbasert:
Oppstartsamling 10. og 11. september på Notodden, sammen med den samlingsbaserte klassen.
Samlinger videre på nett: 27. september, 26. oktober, 8. januar, 7. februar, 7. mars.
Godkjenningssamtaler gjennomføres 11. eller 12. april på nett, (valgfri dato). 

Profesjonsveiledning, samlingsbasert:
Oppstartsamling 13. og 14. september 2018 på Notodden, sammen med Tverrfaglig veiledning.
Samlinger videre i Porsgrunn: 22. oktober, 29. november, 11. januar og 26. mars.
Framlegg av prosjekt: 7. mai.

Tverrfaglig veiledning, samlingsbasert:
Oppstartsamling 13. og 14. september 2018 på Notodden, sammen med Profesjonsveiledning. 
Samlinger videre i Porsgrunn: 23. oktober, 30. november, 10. januar og 25. mars.
Framlegg av prosjekt: 6. mai.

Litteratur

Lenker til pensumlister for studieåret 2018-2019 følger nedenfor - lenker til kompendier legges i Canvas ved studiestart.

Oppdatert pensumliste for 2019-2020 kommer i juni 2019.

Opptakskrav

Bachelorgrad. I tillegg kreves to års erfaring som profesjonsutøver/relevant arbeidserfaring etter endt grunnutdanning. Opptak til emnene Profesjonsveiledning og Tverrfaglig veiledning krever at emnet Innføring i praktisk veiledning er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Andre veiledningsstudier ved USN.

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier / Samlingsbasert

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 4
  • Søkekode: 6315
  • Kostnader Kun semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student