Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10.trinn  Kompetanse for kvalitet

Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10.trinn Kompetanse for kvalitet

Er du lærer? Ønsker du å videreutvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse? Ønsker du å øke din forståelse for hvordan den digitale utviklingen utvider og forandrer lærerrollen, innhold, vurderingsformer og arbeidsmetoder i fagene?Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr sammen profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere PfDK-MOOC. En nettbasert videreutdanning på 30 studiepoeng for lærere 1. – 10 trinn.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor PfDK-MOOC?

Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Gjennom PfDK-MOOC får du den kunnskap du som lærer trenger for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. For å være i stand til å utvikle grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap hos elevene må lærere styrke sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Undervisningen er asynkron (opptak på nett) og med veiledning i sann tid etter avtale.

Undervisningsformer

Opplegget inneholder forelesinger, video, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser, øvingsoppgaver, arbeid med digitale og praksisbaserte oppgaver (individuelt og i grupper), studentpresentasjoner og respons på medstudenters faglige bidrag. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Canvas. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Vurdering

Mappevurdering (innleveringsmappe med tre mappeelementer).

Dette lærer du i PfDK-MOOC

Studiet er 100 % nettbasert og består av to emner på 15 studiepoeng hver.

Grunnleggende del om profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 1, høst 2019; En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har forståelse for hvordan den digitale utviklingen endrer og utvider innholdet i fagene. Læreren har innsikt i hvordan integrering av digitale ressurser i læringsprosesser kan bidra til å nå kompetansemål i fag og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter innebærer og hvordan de kan utvikles i fagene

Emnet består av følgende temaområder: Fag og grunnleggende ferdigheter, Skolen i samfunnet, Etikk, Pedagogikk og fagdidaktikk, Ledelse av læringsprosesser, Samhandling og kommunikasjon og Endring og utvikling.

Fagdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 2, vår 2020; I dette emnet skal du fordype deg i ett av følgende fag/fagområder: norsk, realfag, samfunnsfag og KRLE eller kunst og håndverk.

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer er en forutsetning for god integrering av digitale læringsressurser i fagene. Læreren har innsikt i hvordan digitale ressurser kan integreres i læringsprosesser for å bidra til å nå kompetansemål og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene i fagene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende pedagogiske og didaktiske kompetanser sammen med utvikling av egne digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hvordan elevene kan motiveres og engasjeres gjennom variasjon med bruk av digitale læringsressurser for å støtte elevenes læringsarbeid, og samtidig bidra til å øke deres digitale faglige kompetanse.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning.

Den deltakende læreren må ha tilgang på en klasse i det faget/fagområdet man velger i den fagdidaktiske modulen.

Studieplan publiseres ca.15 feb. og litteraturliste kommer i velkomstmail før sommerferien.

Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi "Kompetanse for kvalitet (KFK)." og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler.   Les spørsmål og svar om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Studieinformasjon


Deltid – Nettstudium

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student