Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter

Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter

Studiet er for deg som underviser voksne i grunnleggende digitale ferdigheter. Studiet er et IKT-faglig og pedagogisk studium. Studiet tilbys i samarbeid med Kompetanse Norge som dekker studieavgiften for deltakerne.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.05.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter

Dette er studiet for deg som underviser voksne i grunnleggende digitale ferdigheter. Studiet er på bachelornivå og gir 30 studiepoeng. Studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Kompetanse Norge. 

Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet på lik linje med lese, skrive og regne, og har en egen didaktikk. Det er derfor viktig at voksenlærere i digital kompetanse har den nødvendige didaktiske kunnskapen i forhold til å gi opplæring i denne ferdigheten. Studiet handler om å utvikle egen digital kompetanse gjennom å finne, utveksle, produsere, presentere og ikke minst sette i gang gode læringsprosesser med digitale verktøy som støtte.

Studiet gir innføring i teori om hvordan voksne lærer og gir en didaktisk tilnærming til å jobbe praktisk med voksnes grunnleggende digitale ferdigheter, gjennom fire hovedtemaer:

  • Voksenpedagogikk
  • IKT- didaktikk for voksne
  • Undervisningsverktøy
  • Digital kompetanse/borgerskap

Målet er å sette voksne i stand til å mestre utfordringene i arbeids- og samfunnsliv i en stadig mer digitalisert verden. Samtidig er målet med dette studiet også en kvalifisering og sertifisering av de som skal undervise voksne i grunnleggende digitale ferdigheter.

Studiet er lagt opp som en kombinasjon av fysiske to-dagers-samlinger, individuelt og gruppebasert arbeid med oppgaver, nettaktiviteter, fremføringer og skriftlige innleveringer.

Samlinger studieåret 2019-2020

Oppstart: 29. og 30. august 2019

Samling 2: 10. og 11. oktober 2019

Samling 3: 21. og 22. november 2019

Samling 4: 16. og 17. januar 2020

Samling 5: 5. og 6. mars 2020

Samling 6: 2. og 3. april 2020

Innlevering av individuell hjemmeeksamen medio mai 2020.

Undervisning torsdager i tidsrommet kl 11-17, og fredager kl 09.30 - 15.30.

Samlingene finner sted ved campus Vestfold i Horten.

 

Studiet settes opp på oppdrag fra Kompetanse Norge og er gratis for studentene. Du betaler kun semesteravgift p.t. kr 922,- per semester. Litteratur, reise- og opphold kommer i tillegg.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering. Det forutsettes grunnleggende IKT- ferdigheter.

Det er et krav at studenten har minimum to års relevant yrkespraksis. Studenten må være i relevant arbeid med undervisning av voksne (lærer/kursholder) i studieperioden.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkerne informasjon om venteliste. 

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 20
  • Kostnader Ingen egenbetaling utover semesteravgift p.t. kr 922,- per semester. Litteratur, reise- og opphold kommer i tillegg.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student