Vis studievalg
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter

Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter

Dette studiet er et videreutdanningstilbud som passer dersom du ønsker å kombinere jobb og studier, lære mer, øke din formelle kompetanse og styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. Det er et IKT-faglig og pedagogisk studium for lærere eller andre som underviser voksne i grunnleggende digitale ferdigheter.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
02.09.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Dette er voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter

Dette er studiet for deg som underviser voksne i grunnleggende digitale ferdigheter.

Studiet er på bachelornivå og gir 30studiepoeng.

Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet på lik linje med lese, skrive og regne, og har en egen didaktikk. Det er derfor viktig at voksenlærere i digital kompetanse har den nødvendige didaktiske kunnskapen i forhold til å gi opplæring i denne ferdigheten. Studiet handler om å utvikle egen digital kompetanse gjennom å finne, utveksle, produsere, presentere og ikke minst sette i gang gode læringsprosesser med digitale verktøy som støtte.

Studiet gir innføring i teori om hvordan voksne lærer og gir en didaktisk tilnærming til å jobbe praktisk med voksnes grunnleggende digitale ferdigheter, gjennom fire hovedtemaer:

  • Voksenpedagogikk
  • IKT- didaktikk for voksne
  • Undervisningsverktøy
  • Digital kompetanse/borgerskap

Målet er å sette voksne i stand til å mestre utfordringene i arbeids- og samfunnsliv i en stadig mer digitalisert verden. Samtidig er målet med dette studiet også en kvalifisering og sertifisering av de som skal undervise voksne i grunnleggende digitale ferdigheter.

Studiet er lagt opp som en kombinasjon av fysiske to-dagers-samlinger, individuelt og gruppebasert arbeid med oppgaver, nettaktiviteter, fremføringer og skriftlige innleveringer.

Samlinger

Samlingsdager studieåret 2017/18:  

7. og 8. september

19. og 20. oktober

30. november og 1.desember

 

18. og 19. januar

8. og 9. mars

5. og 6. april

 

Samlingene finner sted ved campus Vestfold i Horten.

Se på Kompetanse Norge sin side om studiet. Her finner du også informasjon om hvordan du kan søke stipend hos Kompetanse Norge.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søkandsfristens utløp tar vi opp studenter ferm til studiestart. Ved oversøking får søkerne informasjon om venteliste.

For å delta på studiet forutsettes grunnleggende IKT-ferdigheter.

Søknadsfrist

Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.

Studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid mellom HSN og Kompetanse Norge (tidligere Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk).

Opptakskrav

Det forutsettes grunnleggende IKT- ferdigheter.

Det er et krav at studenten har minimum to års relevant yrkespraksis. Studenten må være i relevant arbeid med undervisning av voksne (lærer/kursholder) i studieperioden.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Kostnader Totalt 24.500 kr, fakturaen blir fordelt på 2 semestere. I tillegg kommer semesteravgift på 792,- pr semester.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student