Lurer du på noe angående lærerutdanning?

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har en av landets største lærerutdanninger. Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre partnerskoler.


Grunnskolelærer, lærer og elev

Ved USN kan du ta master i de fleste skolefagene i vår fleksible studiemodell. Studiet kan du gjennomføre på én av campusene i Drammen, Porsgrunn, på Notodden eller i Vestfold. Det er også nett- og samlingsbaserte studier.

Vi tilbyr studier for deg som vil undervise på barne- og mellomtrinnet og for deg som synes mellom- og ungdomstrinnet er mest interessant. I tillegg kan du bli faglærer i kroppsøving og idrett eller design, kunst og håndverk. Du kan ta ulike årsstudier i eksempelvis musikk, språk, realfag, historie, friluftsliv og kunst. Hos oss kan du også bli lektor i realfag og historie. Se en oversikt over alle våre lærerutdanninger.

Faglig fleksibilitet og stor valgfrihet

Vi er en av landets største utdanningsinstitusjoner for lærerutdanning, og du kan kombinere de fleste skolefag i vår fleksible studiemodell.

Studiet avsluttes med en masteroppgave, og du kan velge mellom de fleste skolefag, i tillegg til profesjonsfaglige retninger som spesialpedagogikk og begynneropplæring.
Fire mulige studiesteder

Du kan studere til grunnskolelærer og få lektorkompetanse i Drammen, Porsgrunn, på Notodden og i Vestfold.

Studiet kan gjennomføres både stasjonært på en av campusene og/eller som nett- og samlingsbasert studium.

Trygge lærere

På lærerutdanningen studerer du selvsagt fag, men du lærer også hvordan du skal lære bort og lede læringsarbeid på en profesjonell måte.

Du får veiledet opplæring i rollen som klasseleder, formidler og motivator. Etter endt utdanning har du solid kompetanse i de fagene du skal undervise i og gode ferdigheter i klasserommet. Det gir deg faglig trygghet som lærer.

Studiet avsluttes med en masteroppgave, og du kan velge mellom de fleste skolefagene, i tillegg til profesjonsfaglige retninger som begynneropplæring og profesjonsrettet pedagogikk.

Mye og god praksis

Hos oss er teori og praksis helhetlig koblet sammen gjennom studieløpet, og første praksisperiode tar til allerede i det første semesteret.

Vi legger stor vekt på kvalitet i praksisstudiet, og til sammen er du som student ute i praksis i mer enn ett semester. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre partnerskoler. 

Lærerutdanning, lærer i klasserom

Opptakskrav

Les mer om opptakskrav for master i grunnskolelærerutdanningen på Samordna opptak sine nettsider.

Sommerkurs

Det vil bli organisert sommerkurs i matematikk for studenter som ikke innfrir kravet om 4 i matematikk. Det vil komme oppdatering når det gjelder opptakskrav.