Hva er en lektor?

En lektor er en lærer med mastergrad og pedagogisk kompetanse som er kvalifisert til å undervise både i videregående skole og på ungdomstrinnet. 

Vil du ta en utdannelse som lektor?

Lektoryrket er et spennende og framtidsrettet valg for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid blant ungdom. Som lektor kan du undervise i grunnskolens 8. - 10. trinn og i videregående skole. Du kan også være kvalifisert til å arbeide med utdanning og formidling utenom skolen, i industri, næringsliv og offentlig sektor. Utdannelsen gir deg dermed mange muligheter i yrkeslivet.

Lektorutdanningene hos oss

  • gir deg undervisningskompetanse i to fag
  • er forskningsbasert og forankret i forskningsaktive miljøer
  • gir deg mulighet til å ta doktorgrad

Du kan velge mellom følgende lektorutdanninger:

Lektorutdanningen er en 5-årig mastergrad. Lektorer tjener best blant alle lærergrupper (se Utdanningsforbundet.no).