Hva har en lærer i lønn?

Gjennomsnittslønnen for grunnskolelærere øker nå når utdanningen blir en femårig master og gir lektorkompetanse.

Det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe og nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet. Kilde: SSB.

Stillingskoden du plasseres i, avhenger av utdanningen din, og det er stillingskoden som er utgangspunktet for hvilken minstelønn du kan forvente. 

Norsk lektorlag har også en oversikt over lønnsutviklingen for lærere, med minstelønnstabell og progresjon frem til 16 års ansettelse. Minimumslønn for lærere per mai 2018 er:

  • adjunkt med tillegg – 474 400,-
  • lektor – 498 600,-
  • lektor med opprykk – 514 700,-