Hva har en lektor i lønn?

Minstelønn for lektorer vil i 2017 være 489 800 kroner pluss tilleggg ved nyansettelse. Lønnen øker gradvis frem til 16 års ansettelse.  

En lektorlønn vil fra august 2017 være 509 900 kroner etter 10 år i yrket og etter 16 år er årslønnen for en lektor minst 592 200 kroner. 

Lektorer med tilleggsutdanning har minstelønn på 505 900 kroner, 559 000 kroner etter 10 år og 618 900 kroner etter 16 år. 

(Kilde: Norsk Lektorlag 2016)