Verden rundt i studietida

Sergei Øien på båten

Sergei Øien går siste året på Bachelor i Marinteknisk drift. I tre måneder har han reist rundt i verden med rederiet Golar LNG


I rederiet har han hatt det som kalles for work placement på en stor gasstanker, en båt som frakter flytende naturgass. Sommeren 2016 seilte han fra Singapore til Afrika, videre til Japan og tilbake til Singapore. Sommeren 2017 gikk turen fra Sør-Korea til Australia.  

Sergei tar en maskinoffiserutdanning. Som praktikant om bord jobbet han mye sammen med offiserene i maskinrommet. I starten bestemte maskinsjefen hver dag hvem han skulle følge, men etter hvert fikk han egne faste oppgaver. Blant annet hadde Sergei ansvar for å ta kjelevannsprøver hver dag. Dampkjelen produsere damp til turbinen. Vannet som lages i kjelen må kontinuerlig overvåkes for forurensning og innhold som kan gi korrosjon og skade på kjelen.  

Fantastisk morsomt og veldig lærerikt

Sergei Øien forteller at han trivdes godt med å jobbe om bord:

 - Det var helt veldig gøy å komme inn i arbeidsrutinen på båten og å kjenne hvordan det er å være en sjømann. Det var en bra opplevelse. Jeg ble litt ekstra engasjert og interessert i faget når jeg fikk ordentlig innsikt i hvordan systemene ombord fungerte, samtidig sammenhengene mellom alt utstyret i maskinrommet og framdrift på båten.

Godt å være om bord

 - Det var godt å være på båten. Når du jobber så jobber du og når du har fri så har du liksom helt fri, på en litt annen måte enn hjemme. Du kan være sosial i messa, spille playstation, se film eller bare slappe av alene på lugaren.

På skipet til Sergei jobbet det ca 30 personer fra mange nasjonaliteter. Det er et ganske strengt hierarki om bord på skip, det er for eksempel fortsatt egne messer for mannskap og offiserer. Som rekrutt med marinteknisk bakgrunn jobbet Øien mest sammen med offiserene i maskinrommet, men han hadde veldig god kontakt med alle, og det er flere felles arrangementer:

Bilde av Sergei i kontrollrommet

 - Selv om det er et hierarki på båten så snakker alle sammen og alle tør å si sin mening. Det er viktig for å oppdage nye muligheter og løsninger på feil som må rettes opp.

Spennende sjømannsliv

- Å oppleve sjømannslivet var spennende. Vi har en variert hverdag ombord. Når man har interesse for maskiner så er det veldig gøy å få skru på dem «på ordentlig».  Jeg så hvordan ting ser ut i virkeligheten, og erfarte at det er noe annet å være ut i praksis enn å lære om noe i teorien.  Du lærer på en måte med kroppen i tillegg til hodet og det er gøy.  Derfor er det veldig bra at vi som ønsker det kan få komme på praksis i løpet av studietiden.      

Anbefaler å reise ut

Sergei vil varmt anbefale sine medstudenter å ha slik work placement som han hadde. Han forteller at foreleserne også oppfordrer studentene til å reise ut:

- Jeg skaffet meg praksisplassen sjøl. Men jeg tror foreleserne hjelper til å finne steder for de som ikke har noen kontakter.

Praksis og utveksling gir engasjerte studenter

Fred Høifødt er fagansvarlig for Bachelor i maskinteknisk drift. Han bekrefter at forelesere oppfordrer studenter til å dra på praksis eller utveksling:

 - Vi ser at de som reiser ut blir motivert til en ekstra innsats i studiet, de blir rett og slett ekstra engasjerte av å reise ut. Det gjelder både de de som reiser ut på work placement, og de som reiser på vanlig studieutveksling til universitet eller høyskoler i for eksempel New York, Tasmania eller London. I begge tilfeller treffer studentene mennesker de har glede av kjenne videre i arbeidslivet, de får et større nettverk.

Bilde av Sergei og foreleser Fred Høifødt

Om Bachelor i marinteknisk drift

Sergei Øien trekker fram følgende om studiet:

Bachelor i marinteknisk drift gir veldig gode forklaringer på alt det som skjer om bord i et skip. Vi spesialiserer oss på det som gjør at skipet beveger seg framover, for eksempel framdrift-turbiner. Noe av det viktigste vi lærer er at veldig mye av det tekniske utstyret ombord er knyttet tett sammen. Uten en evaporator kan vi ikke lage ferskvann, uten ferskvann får man ikke produsert damp og uten damp går ikke turbinene rundt. 

Maskinrommene på skip er enormt store,  ofte på mange etasjer. De inneholder mye forskjellig tekniske utstyr som skal fungere, og vi lærer om alt dette i studiet. Om bord i et skip kan det være for eksempel være 7 maskinoffiserer, alle med hver sine ansvarsområder. Alle maskinister har en slik utdanning som den jeg tar her i Vestfold.

Foreleser Fred Høifødt legger til dette om studiet:

Maskinistutdanningen er en lederutdanning som også kan brukes andre steder enn på skip, på lik linje med en offisersutdanning i forsvaret. Studiet i Marinteknisk drift er en bachelorutdanningen, en sertifikatutdanning med fastlagte krav, bestemt av International Maritime Organisasjon. For å få maskinoffisertittel må man i tillegg til studiet ta et sertifiserende verkstedkurs med praktiske øvelser og gjennomføre en fastlagt fartstid. 

Her er studieomtalen til Bachelor i marinteknisk drift

Nær kontakt med næringsliv

Det maritime fagmiljøet legger sterk vekt på at bachelorstudentene skal få kontakt med næringslivet allerede i studietiden. 

For masterstudentene har de også utviklet et studium der studentene får 50 % jobb hos en av våre samarbeidspartnere under studietiden: Industrimaster i maritim ledelse.