Sondre tar Bachelor i skipsfart og logistikk

Sondre André Fossum Nilsen. Foto

– Dette er en utdanning som åpner mange og store muligheter, sier student Sondre André Fossum Nilsen.


Etter å ha fullført videregående skole og førstegangstjeneste i Forsvaret, tok Sondre André Fossum Nilsen fatt på bachelorstudiet innen skipsfart og logistikk ved campus Vestfold.

– Hvorfor begynte du på Bachelor i skipsfart og logistikk?

– Da jeg fant en tilgjengelig skipsfart og logistikk-linje var det et enkelt valg for meg. Jeg har alltid vært interessert i å få floker til å gå opp. Samtidig er dette en utdanning som åpner for mange og store muligheter.

– Hva opplever du som mest interessant ved Bachelor i skipsfart og logistikk?

– Å følge den stadige utviklingen skipsfarten er i, særlig nå med den grønne epoken. Det er veldig spennende å være med på denne utviklingen. Det beste med logistikk-biten synes jeg er å få ting til å gå opp og enten tenkte teoretisk eller innovativt for å få ned totalkostnader. I tillegg byr studiet på mange fristende utvekslingsmuligheter.

– Hvem passer Bachelor i skipsfart og logistikk for?

– Studiet passer for alle. Uavhengig om du elsker å ta initiativ eller ikke, så er det en mulighet for alle.

– Tips til kommende studenter?

– Det er viktig å danne seg et kontaktnettverk i næringen. Foreleserne drar nytte av sine nettverk fra forskjellige fagfelt og arrangerer mange utflukter, gjesteforelesninger og gjør det mulig for oss å delta på konferanser.

– Hvordan er livet på campus Vestfold?

– Det er mange grupperom og alltid et ledig sted å sitte, noe som gjør det faglige miljøet kjempebra. Studentsamfunnet arrangerer mange sosiale arrangementer, og det er flere studentidrettslag som du kan bli en del av, uansett hvilket nivå du ligger på. Det er mange bo-muligheter, og det planlegges flere boliger samt et studenthus.  

– Hvordan er forholdet til underviserne og det øvrige fagpersonellet?

– Forholdet til underviserne er veldig godt ettersom de fleste har døra til kontoret sitt åpent hele tida, slik at du skal få den hjelpen du trenger. Det er aldri et problem å stikke innom enten foreleserne eller personell i administrasjonen for å få svar på det du lurer på.

– Hva ønsker du å jobbe med når du er ferdig som student?

– Jeg ønsker å jobbe i management, men drømmejobben er havnedirektør.