ECDIS-IMO, Model kurs 1.27 (Electronic chart display and information systems)

ECDIS-IMO, Model kurs 1.27 (Electronic chart display and information systems)

Kursets formål er å møte kravene i IMO-modell kurs 1.27. ECDIS er en total endring fra papirkart, og overgangen vil være en utfordring for næringen.

Studienivå
Kurs uten studiepoeng
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
Oppstart
Løpende opptak

Hva er ECDIS?

Navigatører bør være klar over at ECDIS er mer enn bare en digital versjon av et papirkart, med de muligheter og farer det bringer med seg. I framtiden kan det være en fare for at navigatører i økende grad vil kunne stole for mye på ECDIS, uten å stille kritiske spørsmål ved den informasjonen som presenteres.

Målgruppe

Styrmenn og kapteiner på fartøyer med ECS eller ECDIS, VTS- operatører og ansatte på rederikontorer med ansvar for operasjon av fartøy. Kurset passer også for deg med god erfaring i kartarbeid og seilas etter kart og helst noe kjennskap til elektroniske kartsystemer (ECS).

Kursets relevans

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets forskrift 2003-05-09 nr. 687  og basert på STCW A-II/1, A-II/2 and A-II/3 samt IMO modellkurs 1.27. Kurset er utviklet og godkjent iht. DNV ISO 9001:2008

Innhold

 • IMO model course 1.27
 • Regelverk, standarder og krav
 • ECDIS og AIS funksjoner
 • Generell ECDIS-teori
 • Ruteplanlegging
 • Kart, ENC, kartdata og kartoppdatering
 • Alarmer og sensorer
 • Dokumentasjon/Back-up
 • GNSS
 • Systemkonfigurasjon og loggfiler

Undervisningsmetoder

Kurset er jevnt fordelt mellom teori og praktisk trening. Alle våre instruktører har lang erfaring med praktisk bruk av flere relevante ECDIS systemer.

Bilde fra undervisning i ECDIS-IMO

Utstyr

Kurset gjennomføres på en av høgskolens to ECDIS desktop laboratorium. 12 arbeidsstasjoner satt opp med enten TRANSAS Navi-Sailor 4000, MARIS 9000 ECDIS eller Furuno TECDIS inkl. desktop simulator og radar.

Forkunnskaper

God kjennskap til og erfaring fra kart og kartarbeid, og gjerne elektroniske kartsystemer. Helst også kjennskap til pc, men ikke nødvendig.

Varighet

3 dager. Kurset gjennomføres fra mandag til onsdag. Hver dag fra kl 08:30 - 16:45.

Kursbevis

ECDIS-bevis samt evt. operatør bevis utstedes til kandidaten på kursets siste dag, forutsatt fremmøte og utsjekk på kursets innhold.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 • Antall semester: 1
 • Kostnader Pris pr. deltaker er kr 11 400,-. Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe og mineralvann under kurset.

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student