Master i maritim ledelse – Industrimaster

Master i maritim ledelse – Industrimaster

I våre industrimastere gir vi deg midlertidig deltidsstilling i en bedrift vi samarbeider med. Maritime Management passer for deg som ønsker lederstillinger i maritim næringen. Avhengig av din utdanningsbakgrunn kan du velge mellom kommersiell eller teknisk spesialisering.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
05.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor master i maritim ledelse?

Norge er blant de største og mest innovative shipping-nasjonene i verden. Den maritime næringen står svært sterkt i Norge og danner basis for høy maritim kompetanse på verdensbasis, samt mulighet for videre innovasjon og styrking av en viktig næring både på sjøen og i landbaserte stillinger.

I masteren i maritim ledelse kan du velge mellom to forskjellige retninger, en teknisk og en kommersiell. Masteren fokuserer på viktige utfordringer og problemstillinger innen den maritime industrien. Noen emner fokuserer fullt og helt på den maritime næringen, mens andre emner er mer generiske. Til en viss grad inngår også emner innenfor generell ledelse i masteren. Hovedinnholdet i studiet vil gi deg bred kunnskap og forståelse for temaer som er spesielt knyttet til den maritime industrien.

Hva slags jobb får du?

Etter fullført mastergrad i maritim ledelse er du aktuell for et bredt spekter av jobber. Du kan eksempelvis jobbe i rederier, i finansielle institusjoner, som skipsmegler, i forsikringsselskaper, i transport- og logistikkfirmaer og som mye annet i store nasjonale og internasjonale selskaper.

Kontakt med arbeidslivet

I våre industrimastere jobber du deltid i en bedrift samtidig som du studerer. Mastergraden i maritim ledelse ble utviklet på bestilling fra næringen gjennom et nasjonalt program for maritim utdanning og forskning. Næringsaktørene var svært aktive under utviklingen av programmet og er fortsatt aktive deltakere som professorer, gjesteforelesere, bedrifts- og verftsbesøk og som veiledere. De fleste masteroppgavene er skrevet i samarbeid med næringen.

Dette lærer du på masteren i maritim ledelse

Det er noe forskjellig læringsutbytte på de to retningene innen masteren. Det er i tillegg en del felles emner i begge retningene. Disse er skipsoperasjoner, skipsdesign, maritim økonomi, strategi og ledelse, ledelse innen byggeprosjekter, metode, organisering og ledelse, og entreprenørskap og innovasjon.

Komersiell retning

Velger du kommersiell retning vil du lære om budsjett og økonomisk ledelse, ledelse av forsyningstjenester og sjørett.

Teknisk retning

Velger du teknisk retning vil du lære om skipsstrukturer, skipsmaskineri, elektro, automasjon og telekommunikasjon.

Skaff deg internasjonal erfaring

Det er muligheter for å studere utenlands på denne masteren. Dette må avtales med og godkjennes av fakultetet på individuell basis.

Videre utdanning

Etter endt mastergrad har du mulighet til å ta en doktorgrad på universiteter i hele verden.

Opptakskrav

Opptakskravet til industrimasterprogrammet er delt i to og man må oppfylle begge krav til å bli kvalifisert:

1: For Master of Maritime Management, teknisk retning (søkerkode 7108), kreves én av følgende:

  • bachelorgrad i ingeniørfag
  • bachelorgrad innen nautikk eller maskinteknisk drift
  • tilsvarende bachelorgrad

For Master of Maritime Management, kommersiell retning (søkerkode 7109), kreves én av følgende:

  • bachelorgrad i økonomi
  • bachelorgrad i skipsfart og logistikk
  • tilsvarende bachelorgrad

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

2: I tillegg til å være faglig kvalifiser så må du også være tilbudt jobb i en relevant bedrift som passer inn i industrimasterprogrammet.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Spesielle forhold ved opptak til USNs industrimastere

Det er et avgrenset antall studieplasser på våre industrimastere. Ved søknad må du fylle ut og legge ved et eget søknadsskjema, og du må gjennomføre intervjurunder med aktuelle bedrifter. 

Selv om du ved søknad krysser av for at vi kan innhente eksterne resultater så må søkere til dette studieprogrammet laste opp vitnemål og karakterutskrift. Dette er på grunn av at alle dokumenter skal videresendes til bedriftene. 

I tillegg må du må legge ved relevante arbeidsattester, skjema for opptak, CV og et motivasjonsbrev for din søknad til studiet (på engelsk).

 NB! For opptak høst 2018 vil det være et forbehold om tilstrekkelig antall avtaler for ansettelse med bedrifter for oppstart av studiet.

Vi tilbyr også ordinær master i Maritime Management og er du interessert i dette fagfeltet anbefaler vi at du søker på begge. 

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Antall semester: 6
  • Søkekode: 7108 (teknisk), 7109 (kommersiell)
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student