Lærer skipslogistikk med Lego

Studenter og ansatte jobber med lego-logistikk. Foto
Både ansatte og studenter fikk oppleve en stressende og til tider uoversiktlig godsflyt, gjennom bruk av Lego.

- Stressende, realistisk og veldig lærerikt sier maritime studenter og forelesere etter rollespill med Lego containerbåter og containere.


Tekst: Bjørnar Thorsen og Jan-Henrik Kulberg

- Jeg har jobbet med container-logistikk før jeg ble student.  Da satt jeg på kontor og jobbet blant annet med frakt fra India.  Det ble faktisk veldig realistisk å bruke, Lego, sier masterstudent Robert Sanga Haungo.

Nylig gjennomførte ansatte og master studenter på Institutt for maritime operasjoner et rollespill kalt «The Linear Game»

Konseptet er å simulere, oppleve og erfare hvordan dagens moderne og komplekse containertrafikk fungerer.

Containere fra Kina

Hvordan virker det i praksis når man skal overføre mer gods på kjøl, og hva skjer med en container på sin vei fra Kina til Norge?

-  Ved bruk av Lego containerbåter og containere, kombinert med tilhørende papirflyt som ordrer, terminal-organisering, kostnads- og inntektsberegninger, tapt last og overbooking fikk vi et innblikk i hvor kompleks og utfordrende containertrafikken er, sier Bjørnar Thorsen, prosjektleder for NØKS (Närsjöfart i Öresund - Kattegatt - Skagerrak) ved HSN. 

- Det ble faktisk veldig realistisk å bruke, Lego, sier masterstudent Robert Sanga Haungo. Foto:

Kraftig økning gir utfordringer

Deltakerne måtte samarbeide tett om de forskjellige arbeidsoppgavene for å få resultater.

Denne transportformen har i de seneste årene eksplodert.  Det har ført til økt godsvolum.  Dette har igjen andre konsekvenser som investering i nye gigantiske containerskip, økt videretransport til sluttbruker (intermodal transport), økt miljøpåvirkning og større behov for infrastruktur.

- Både ansatte og studenter fikk oppleve en stressende og til tider uoversiktlig godsflyt i vår kamp om å være den mest effektive og konkurransedyktige havn og transportør, sier Thorsen.

Han sier det ble en svært lærerik dag for deltakerne, som fikk oppleve en bratt læringskurve og de mange utfordringene som ligger i effektiv godshåndtering. 

Fakta:

Kurset og rollespillet ved HSN er en samfinansiering mellom NØKS-prosjektet og Institutt for Maritime operasjoner.

“The Liner Shipping Game” er utviklet av Aalborg Universitet og Maersk Line som en del av et forskningsprosjekt. 

Se linergame.com for mer info om spillet.

NØKS prosjektet

Europeisk FoU prosjekt finansiert av Interreg ØKS

Samarbeid mellom SSPA/Chalmers, Aalborg Universitet og HSN, i tillegg til 20 partnere fra Norge, Sverige og Danmark.

Arbeider for mer overføring av gods til sjø.

Prosjektet integrerer undervisning og studentprosjekter (master- og bachelor oppgaver), og bidrar til å koble studentene nærmere forskning og relevant næringsliv.

Prosjektets 3 hovedoppgaver.

●   Utvikling av havner og transportløsninger (HSN)

●   Utvikling av konsept for nærskipsfart basert på godsflyten i regionen

     (SSPA/Chalmers, Sverige)

●   Utvikling av innovativ informasjons- og kommunikasjonsteknologi for

     logistikk innenfor nærskipsfarten (Aalborg Universitet, Danmark)

Ta maritim utdanning ved HSN

Finn din maritime utdanning her