Statsråd til USN-studenter: – Dette har potensial

Studentene Kenneth Vidskjold, Christopher Sternefalk og Vegard Ravn leverer rapporten til en smilende  Venstre-leder Trine Skei Grande i Moss Havn
LEVERTE RAPPORT: Kenneth Vidskjold (til venstre), Christopher Sternefalk og Vegard Ravn håper rapporten om byferje i Moss kan føre til at et pilotprosjekt settes i gang. En smilende Venstre-leder Trine Skei Grande mottok rapporten i Moss Havn.

Venstre-leder Trine Skei Grande lot seg imponere av studenter og fagstab ved USN som har undersøkt markedet for en elektrisk byferje i Moss.


– Dette tror jeg har potensial. I denne rapporten finnes de gode argumentene for å gjøre viktige og riktige grep for god byutvikling. Vannet bringer folk sammen, sier Trine Skei Grande idet hun mottar rapporten om byferje i Moss av USN-studenter.

Rapporten ble gitt Venstre-lederen og kultur- og likestillingsministeren i nettopp Østfold-byen, i havna ved Mosseferjene.

Bak rapporten står masterstudentene i maritim ledelse, Vegard Ravn og Christopher Sternefalk, og bachelorstudentene i skipsfart og logistikk, Kenneth Vidskjold og Christopher Tammarak.

Sammen med fag- og forskningsstaben har studentene undersøkt markedspotensialet for en elektrisk byferje i Moss, en strategi som er overførbar også til andre byer.

– Elektrisk byferje er ikke bare et luftslott på vannet, men et stort behov, sier Grande, som tok med seg rapporten tilbake til Oslo og Stortinget etter visitten i Moss.

LES OGSÅ: Egen testarena for autonome skip

Håper på pilotprosjekt

Grande viser til at regjeringen skal bidra til en bærekraftig sjøfart for det 21. århundret, og at de vil vil legge til rette for å få frem norske vinnere i skipsfartens grønne skifte.

Regjeringen har også et mål om å elektrifisere hele ferjesektoren innen 2025 ifølge handlingsplanen for grønn skipsfart, der også ferjer og skyssbåter nevnes.

USN-studentene håper rapporten i første omgang kan føre til at Moss kommune får i gang et pilotprosjekt for en elektrisk byferje. 

– Vi er allerede i det grønne skiftet. Teknologien er der, alt ligger til rette, det er bare å sette i gang å utnytte det blå kollektivfeltet, som er ferdig brøytet og ferdig saltet, sier Vegard, som også er forskningsassistent ved USN. 

Han forklarer at hensikten med forskningsarbeidet og rapporten har vært å gi beslutningstakerne data og løsninger slik at fremtidige investeringer og satsninger i infrastruktur og kollektivtransport blir mest mulig bærekraftig.

– Overføring av trafikk fra vei til sjø gir mindre belastning på veinettet og gir god samfunnsøkonomi. Den elektriske byferjen kan gi en helsemessig gevinst da luftkvaliteten bedres og ferjen vil være tilnærmet støyfri, som har stor miljømessig betydning, sier Kenneth.

– Et miljøvennlig elektrisk byferjetilbud på fjorden kan være nødvendig for å oppfylle visjonen om nullutslipp innen 2050, sier Christopher S. 

Trine Skei Grande oppstilt med USN-studentene i Moss Havn

Studentene har fått mye oppmerksomhet fra næringslivet og politikere for arbeidet med den 26 sider lange rapporten. Den inneholder både analyser, spørreundersøkelser, markedspotensial og fremtidige muligheter for en rutegående elektrisk byferje i Moss. 

– Kjempegøy å få slik god respons fra alle kanter på arbeidet vårt. Vi har presentert rapporten for direktører, næringslivsfolk, ordførere, politikere og statsråd, og fått nyttig trening i å snakke med høytstående, offentlige personer. Alle er positive til elektrisk byferje, som er både effektiv, smart, bærekraftig og nyskapende, sier Vegard.

– Vi har fått mye kompetanse og kunnskap gjennom å jobbe med noe reelt og konkret, og ikke minst har vi fått et solid nettverk som er nyttig i arbeidslivet. Vi håper dette også kan være med på å rekruttere flere studenter til å hive seg på slike oppdrag, sier Kenneth. 

LES OGSÅ: Får jobbe med sjødronen Yara Birkeland

Arbeidet støttet av EU

Prosjektleder Bjørnar Thorsen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag sier at samarbeidet med nye Moss kommune har vært viktig og lærerikt i forskningsarbeidet på nye miljøvennlige og grønne løsninger i sjøtransporten. 

– USN kan nå bidra med en systematisk, kunnskapsbasert og etterprøvbar analyse og vurderinger av konsekvensene av et bytransportsystem. Slik kan kommuner bli bedre rustet til å ta de viktige beslutningene. Målet er å utnytte det blå kollektivfeltet som allerede ligger der, sier Thorsen.

Forskningsarbeidet og rapporten er støttet av SETS og Value2Sea, begge Interreg-prosjekter (Öresund-Kattegat-Skagerrak). Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Les om USNs forskingsarbeid for elektrisk byferje i Moss avis her