Ukas foreleser: Kjell Ivar - maritime human factors

Professor Kjell Ivar Øvergård.  foto
Foto. Jan-Henrik Kulberg

- Jeg vet mye om hvordan menneskelige feil kan føre til ulykker på sjøen, sier professor i arbeids- og organisasjonspsykologi Kjell Ivar Øvergaard.


– Jeg vet også mye om hvordan man kan utforme teknologi slik at mennesker kan jobbe på en sikker og god måte, sier professor Kjell Ivar Øvergård.

Han er en av de 16 HSN-forskerne og foreleserne som deltar i Olympiatoppens prestasjonsklynge, der målet er å bli enda bedre. 

Kjell Ivar Øvergård møter du på HSNs maritime utdanninger.

– Hvorfor er faget ditt så spennende?

– Fagfeltet mitt er viktig for å bedre sikkerheten ombord på skip, slik at man får færre ulykker, grunnstøtinger og mindre forurensende utslipp.

– Hva er viktigste i møte med studentene?

– Å lære dem å løse problemer som ikke har noen åpenbar fasit.

– Hva er ditt viktigste råd til en ny student?

– Finn et område hvor du kan gjøre et bidrag til samfunnet. Sette deg mål og snakk med lærere og fagfolk for å få vite mer om hvordan du best kan oppnå disse målene.