Ønsker du å bidra til at natur og miljø forvaltes på best mulig måte? Vil du vite hvordan miljøfaktorer som kvikksølv og flått påvirker mennesker? Vil du forske på bjørn og bever? Hos oss får du en helhetlig forståelse for natur og realfag, og kunnskap og ferdigheter som samfunnet har behov for.

Verden står overfor store utfordringer knyttet til klimaendringer, redusert biologisk mangfold, bruk av jord- og vannressurser og spredning av miljøgifter til luft, jord og vann. God fagkunnskap er avgjørende for å lykkes med en bærekraftig utvikling. 

Hos oss venter engasjerte forelesere, feltundervisning, velutstyrte laboratorier og nærhet mellom teori og praksis. Vi har også en lektorutdanning i realfag for deg som er spesielt interessert i matematikk og fysikk.