Årsstudium i ledelse

Årsstudium i ledelse

Årsstudium i ledelse består av kurs med en klar kobling til arbeidslivet og praktisk utøvelse av lederrollen.

Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2025
Studiepoeng
60
Oppstart
Løpende opptak

I sin innholdsmessige sammensetning går studiet inn i ledelsesfeltet fra ulike tematiske perspektiver, hvor deltakerne selv kan velge hvilke kurs og perspektiver som samlet sett bidrar til at de kan utøve sin yrkesfunksjon på en bedre måte.

Hvorfor årsstudium i ledelse?

Økt krav til effektivitet og omstilling gjelder ikke bare innenfor områder som økonomi og personalforvaltning, men også innenfor generell ledelse. Mellomlederrollen har blitt stadig mer krevende og stiller krav til en stor bredde i kompetanse. Det kreves dyktighet i forståelsen av rammebetingelser og det lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet. Samtidig må ledere ha stor innsikt i menneskelige prosesser og relasjoner når det gjelder arbeidsmiljø, organisering og endring. Det forventes at medarbeidernes prestasjoner og kompetanse blir fulgt tett opp via motivasjon og coaching.

Slik er studiet bygget opp

Årsstudium i ledelse består av 60 studiepoeng

  • 30 studiepoeng er obligatoriske kurs, og
  • 30 studiepoeng er valgfrie kurs innen ledelse.

Kursene kan tas i den rekkefølgen du selv ønsker. Om du vil ta flere kurs samtidig, eller om du vil ha pause mellom kursene, velger du selv avhengig av din egen kapasitet.

Oversikt over kursene

Obligatoriske kurs

Valgfrie kurs (du må velge minimum 30 stp.)

Har du tatt noen av kursene eller tilsvarende kurs fra før kan du søke om å få dem med i  årsstudiet.

Du kan også søke opptak til enkeltkurs uten å sette det sammen til Årsstudium i ledelse. Emner fra Årsstudium i ledelse kan søkes innpasset i ordinære studieprogrammer ved USN.

Det gis 50 % rabatt på det siste kurset du velger for å fullføre Årsstudium i ledelse.  Forutsetning for rabatt er at alle kursene er tatt fra ovennevnte portefølje ved USN.

Slik søker du

Etter å ha klikket på søkeknappen må du finne finne kursene du vil søke opptak til. 

Du må selv «samle» kurs som hører innunder årsstudiet. Når du søker opptak til det avsluttende kurset, som til sammen vil gi deg 60 studiepoeng, gir du beskjed til studieveileder ved kurset. Kursene du har samlet blir da registrert som et årsstudium.

Søknadsfristen er inntil tre uker før oppstart for hvert enkelt kurs. Kursene søkes enkeltvis. Kvalifiserte søkere tas opp uten rangering til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum to års arbeidserfaring. Realkompetanse kan vurderes.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid / Samlingsbasert – Vestfold

  • Antall semester: 4
  • Kostnader Se hvert enkelt kurs for kursavgift. Det gis 50% rabatt på kursavgiften for det siste kurset i årsstudiet forutsatt at alle kurs tas gjennom studiets kursportefølje. Semesteravgift kommer i tillegg.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student