Bare A'er

Bilde av Kristoffer Mathias Ibsgaard Munksgaard

Kristoffer Mathias Ibsgaard Munksgaard fullførte BA i eiendomsmegling i vår. Han får snart tilsendt et vitnemål med bare A’er.


Tekst: Helle Friis Knutzen

Eiendomsmeglerstudiet består av 23 emner og Kristoffer har fått A på alle. I tillegg har han fått tid til å ta to ekstra valgemner for å få bredere kompetanse.    

I følge fagansatte ved Eiendomsmeglerstudiet Aase Haukaas Gjerde og Lars Halvor Ova Johnsen hjelper Kristoffer også gjerne sine medstudenter og er i alle sammenhenger et positivt bidrag til studiemiljøet:

 - Vi har hatt mange gode eiendomsmeglerstudenter på Handelshøyskolen, HSN, men dette tror jeg er første gang vi har hatt en student som går ut med bare A’er på vitnemålet. Vi er stolte av alle våre studenter, men i år vi er nok litt ekstra stolte av Kristoffer Ibsgaard Munksgaard.

Gå på forelesinger!

Når vi spør Kristoffer hva som er hemmeligheten bak så gode prestasjoner så svarer han at det aller, aller viktigste er å få med seg alle forelesingene:

 - Undervisningen er uvurderlig! Det er i forelesningstimene du får vite hva som er viktig i faget og hva foreleser vektlegger. Det siste er selvsagt ekstra kjekt å vite til eksamen. De fleste lærer også mye mer når de kan gå på forelesing og få en forklaring på det det de har lest i boka.

Struktur er hemmeligheten bak

Kristoffer forteller ellers at det for han har handlet mye og struktur og planlegging:

 - Den første uka i semesteret tar jeg det kanskje litt rolig, men allerede fra uke to så jobber jeg seks timer hver dag – fra klokken 8 til 14. En typisk dag kan bruker to timer på å forberede meg til forelesing, (da vet jeg hva jeg skal spørre om hvis jeg lurer på noe). Så er jeg på forelesing to timer og så bruker jeg to timer på å jobbe med det vi gikk gjennom på forelesing. Da sitter pensum ganske godt i utgangspunktet.

Etter klokken 14 trener han to timer og så spiller han kanskje litt på sin trombone eller sitt piano, eller finner på noe hyggelig med studievenner:

 - Hvis man er litt strukturert så får man tid til det meste av det man har lyst til å gjøre. Det gjelder bare å planlegge litt, så får man fint plass til et sosialt liv i tillegg til studier.

Det er viktig å planlegge pauser også. I eksamensperiodene legger Kristoffer inn faste pauser fra 14-16 og så jobber han noen timer igjen, fram til kl. 20.

Hvis man skal få veldig gode karakterer så komme man ikke utenom å jobbe ganske mye.

 - Men alle må finne å finne en studieteknikk som passer for en selv. Det er viktig om man skal kunne klare lære så mye pensum

Fikk jobb på dagen

I høst fikk eiendomsmeglerstudenten tips fra noen bekjente om å ta kontakt med Exbo, et eiendomsmeglerfirma med 9 kontorer på Sørlandet. Han sendt en epost, ble innkalt til intervju og fikk jobb på dagen.  I vår har han vært 4 uker i praksis i bedriften, som en del av studiet. Det ble en fin forsmak på arbeidslivet og når vi snakker med Kristoffer så er han allerede begynt i sin nye faste jobb.

Valgte eiendomsmeglerstudiet i Bø

- Jeg valgte å studere i Bø fordi det var både nærmest og billigst. Alternativet var BI, men jeg ønsket ikke å betale mye for en utdanning som tilbys like bra av en offentlig utdanningsinstitusjon.  

Fakta

Over 150 eiendomsmeglere har fått vitnemål fra Handelshøyskolen, HSN etter at de første ble uteksaminerte fra campus Bø i 2012. 

I tillegg til at BA i eiendomsmegling er spisset mot eiendomsmegleryrket gir den en god bakgrunn for andre økonomisk/administrative jobber.