Bachelor i forretningsjus og økonomi

Bachelor i forretningsjus og økonomi

Få innsikt i jus som redskap til å styrke beslutningsprosesser i private og offentlige virksomheter, og rettens betydning for verdiskapning i samfunnet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor forretningsjus og økonomi?

Bachelor i forretningsjus og økonomi er en tverrfaglig utdannelse som setter deg i stand til å løse styrings- og driftsmessige problemer av økonomisk og juridisk art i organisasjoner og private og offentlige virksomheter på en faglig forankret og helhetlig måte. Dette gjelder internt i forhold til etablering, organisering og styring, og eksternt i relasjon til andre organisasjoner, virksomheter, forbrukere og offentlige myndigheter. 

Bachelorgraden er inspirert av den danske utdannelsen i erhvervsøkonomi og -jura, med sikte på en sømløs overgang til høyeregradsstudier (master) og oppnåelse av graden cand.merc.(jur.) i Danmark. 

Dette lærer du på bachelor i forretningsjus og økonomi

Privat- og formuerett samt bedriftsøkonomi og regnskap er grunnleggende fag i studiet. Du lærer også om offentligrettslige rammevilkår for næringsvirksomhet, herunder for finansmarkedene.

Du får undervisning i matematikk og statistikk tidlig i studiet. Disse fagene åpner for dypere studier av regler og beslutningsprosesser ved bruk av spill- og mikroøkonomisk teori.

Gjennom hele studiet vektlegges betydningen av teamwork og oppgaveløsning. 

Bachelor i forretningsjus og økonomi legger særlig vekt på bruk av jusen til fremoverskuende problemløsning fremfor bakoverskuende konfliktløsning. Bacheloren gir et solid grunnlag for beslutningstaking i komplekse situasjoner. Den gir også grunnlag for refleksjon over rettens rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng, særlig for ressursallokering og verdiskapning, enten aktivitet koordineres gjennom markeder eller i organisasjoner.

Videre utdanningsmuligheter

Oppnådd grad med spesialisering i rettsfunksjonell analyse gir grunnlag for videre kandidatstudier i Danmark i «erhvervsøkonomi og erhvervsjura», som gir rett til den beskyttede tittelen cand.merc. (jur.). Oppnådd grad gir mulighet for opptak ved Copenhagen Business School, Aarhus Universitetet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Oppnådd grad med spesialisering i ledelse oppfyller de faglige krav til siviløkonom på bachelornivå. Utdannelsen gir grunnlag for opptak til en rekke masterprogram i inn- og utland. 

Det enkelte universitet eller høyskole vil ved forespørsel kunne gi informasjon om hvorvidt de godkjenner bachelorgraden som opptak til sine masterstudier.
 

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 867
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student